foto: Ephyra Diving Team

Duikers houden grote schoonmaak in het scheepswrak van het lichtschip  Westhinder

Duikers maken een scheepswrak schoon in onze Noordzee. Het gaat om het wrak van het lichtschip Westhinder dat beschermd is als maritiem erfgoed. In en rond het wrak liggen massa’s spooknetten en ander schadelijk materiaal zoals vislood.

Het lichtschip Westhinder zonk in 1912 na een aanvaring. Het schip lag voor anker in de buurt van een zandbank en diende om het scheepsverkeer te waarschuwen. Westhinder is één van de eerste schepen die als maritiem erfgoed werd erkend.  

foto: Ephyra Diving Team

Amateurduikers die het wrak geregeld bezochten, troffen er grote hoeveelheden visnetten en vislood aan. In 2014 hielden vrijwilligers van onder andere de  Global Underwater Explorers een eerste schoonmaakbeurt. Wat overbleef, zijn de grote en zware sleepnetten. Op zich zijn die minder gevaarlijk voor het zeeleven omdat de mazen vrij groot zijn.  Maar staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer besliste in het kader van het Actieplan Maritiem Zwerfvuil beslist om het wrak verder te ontdoen van afval.

foto: Ephyra Diving Team

Een gespecialiseerde firma maakt de spooknetten vrij en bergt ze met behulp van ballonnen. Het afval wordt gescheiden en opgeslagen in Nieuwpoort.  Het nog bruikbare materiaal zal worden gerecycleerd. Ook zal het wrak verder worden gemonitord op nieuw zwerfvuil dat zich er kan nestelen. De financiering van de opruiming gebeurt via de milieucompensatie die de uitbaters van windmolenparken betalen.

Ruwe beelden van Eyphyra Diving Team

Videospeler inladen...

Meest gelezen