KULeuven wil meer kleur in de aula’s

De KULeuven wil meer talent uit superdiverse scholen naar de universiteit halen. Ze breidt daarvoor haar werking met jonge rolmodellen uit. Tegelijk neemt ze maatregelen om de slaagkansen van studenten uit kwetsbare groepen te verhogen. Dat blijkt uit het nieuwe diversiteitsplan.

Het vorige academiejaar was 16 procent van de studenten die nieuw aan hun eerste jaar aan de KUleuven begonnen een beursstudent, 12 procent was de eerste in het gezin die aan de universiteit verder studeerde (zogenoemde pioniersstudenten) en 12 procent had een migratie-achtergrond.

Nu recruteren we nog iets te vaak uit de traditionele colleges in Vlaanderen, in de toekomst willen we ook talent uit superdiverse scholen in Brussel en Antwerpen aanspreken. 

Luc Sels, rector van de KULeuven

Het aantal studenten uit kansengroepen stijgt, zegt rector Luc Sels en vanaf volgend academiejaar willen we nog meer inzetten om talent uit superdiverse scholen naar de universiteit te halen. 

“Als ik kijk naar welke scholen we bereiken, dan zitten we nog iets te vaak in de scholen waar we altijd al gerecruteerd hebben, de colleges in Vlaanderen zijn een typisch voorbeeld. Nu willen we ons aanbod versterken naar bijvoorbeeld de scholen in het Brusselse en het Antwerpse, die ook qua samenstelling diverser zijn.”

Ambassadeurs moeten mentale drempels voor jongeren uit kansengroepen wegnemen

Daarom gaat de universiteit haar  zogenaamde ambassadeurswerking uitbreiden. Het gaat bijvoorbeeld om gewezen studenten met een migratieachtergrond die optreden als rolmodel en ambassadeur. 

Ze spreken in scholen over hun eigen ervaring aan de Leuvense universiteit in de hoop op die manier de drempel naar de universiteit voor jongeren uit kansengroepen  te verlagen.

Slaagkansen van studenten uit kwetsbare groepen verhogen

"Maar onze zorg is vooral hoe we kunnen garanderen dat het studiesucces van deze jongeren gelijke tred houdt met die van hun autochtone medestudenten", zegt Sels. "Zeker als je kijkt naar de slaagkansen in het eerste jaar zie je de verschillen. "

"Kort gezegd kun je zeggen dat een student die in zijn eerste jaar 80 procent van zijn studiepunten succesvol afrondt, een goeie student is. Wel, het percentage van de studenten met een migratie-achtergrond (vooral van Turkse, Marokkaanse of Afrikaanse achtergrond) dat die drempel haalt, is maar de helft in vergelijking met dat van de autochtone studentengroep."

Schakelprogramma’s op maat

Daarom zet de universiteit vanaf begin volgend academiejaar in op introductiedagen die studenten snel het gevoel moeten geven dat ze thuis zijn aan de universiteit. Ook wordt gekeken of een meerdaags programma in de zomerperiode waarbij bijvoorbeeld  pioniersstudenten extra worden voorbereid op studeren aan de universiteit, soelaas zou kunnen bieden. 

En ook de schakelprogramma’s worden tegen het licht gehouden. Via zo’n schakeljaar kunnen studenten die hun professionele bachelor hebben gehaald aan de hogeschool, overstappen naar de universiteit. Vooral pioniersstudenten, beursstudenten en studenten met een migratie-achtergrond komen vaak via deze weg bij de universiteit terecht. 

Nu blijkt dat de schakelprogramma’s die meer op maat van de professionele bachelors worden gemaakt en hen echt helpen om een brug te maken naar de universiteit betere slaagcijfers mee brengen voor de studenten, zegt Sels. Vandaar dat we samen met onze hogescholen de verschillende schakelprogramma’s nu één voor één bekijken om te zien hoe we ze kunnen verbeteren.

Meest gelezen