AP2011

Mannen nemen meer, vrouwen minder ouderschapsverlof

Op de internationale mannendag vandaag heeft het sociaal secretariaat Attentia enkele opvallende cijfers uit haar gegevensbank gehaald. Ouderschapsverlof blijkt de jongste 3 jaar alsmaar populairder te zijn bij mannen, terwijl bij vrouwen een dalende trend vast te stellen is. Vooral de 4/5de regeling (20% ouderschapsverlof) is bijzonder populair aan het worden bij mannen.

Globaal bedraagt de stijging over de jongste 3 jaar bij mannen 2,8%, terwijl bij vrouwen een terugval van 25,2% te noteren is. Vrouwen nemen wel  meer dan mannen voltijds ouderschapsverlof, om op die manier hun moederschapsrust te verlengen.

"De cijfers bewijzen dat mannen meer en meer voor hun gezin kiezen. Ze willen bewust tijd doorbrengen met de kinderen, een evolutie die wij toejuichen", zegt Tim De Troch van Attentia. "Het bewijst ook dat het taboe bij mannen doorbroken is. Ze hebben geen schrik meer om bestempeld te worden als iemand die niet voor zijn job kiest. Ook het idee dat je naast een promotie zou grijpen, omdat je ouderschapsverlof neemt, is verdwenen."

"We hopen dat het binnenkort ook mogelijk wordt om ouderschapsverlof te nemen in een formule van 10% arbeidsduurvermindering", besluit Tim De Troch. "Dat zal wellicht nog veel meer mannen er toe aanzetten om gebruik te maken van deze mogelijkheid."

Meest gelezen