"Een Tax-on-web voor bedrijven kan ons land aantrekkelijker maken"

Van alle Europese landen heeft België de op één na hoogste belastingdruk voor bedrijven. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie Paying Taxes van consultancybureau PWC. Om ons land fiscaal aantrekkelijker te maken, moet de overheid werk maken van een Tax-on-web voor bedrijven, vindt PWC. 

Met een belastingdruk van 57,7 procent voor bedrijven zit België een pak boven het Europese gemiddelde van net geen 40 procent. Alleen in Frankrijk is de belastingdruk nog hoger. De cijfers slaan op het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017), dus lagere vennootschapsbelasting is nog niet in de studie verwerkt. Vanaf 2018 daalt het tarief in een eerste fase van 33,99 procent naar 29 procent om vanaf 2020 verder te zakken naar 25 procent. Voor kmo’s daalt het gunsttarief van 25 naar 20 procent.

"De lagere vennootschapsbelasting is zeker positief, ook de markt reageert daar positief op", zegt Patrick Boone van PWC. "Maar het tarief van de vennootschapsbelasting maakt maar een klein deel uit van de totale belastingdruk van ondernemingen. De sociale lasten blijven torenhoog en daar moet zeker iets aan gedaan worden om competitief te worden."

"Geen race to the bottom, wel een race naar een gemiddelde"

Patrick Boone, PWC

"Meer nood aan trajectcontroles dan aan flitscontroles"

"Een aantrekkelijk tarief van de vennootschapsbelasting is psychologisch belangrijk, want dat is het eerste dat bedrijven zien", zegt Boone. Maar de randvoorwaarden van een belastingregime worden voor bedrijven alsmaar belangrijker. "Er is in de ons omringende landen geen race to the bottom aan de gang, wel een race naar een gemiddelde. En dat zal rond de 20 procent hangen."

Dat betekent dat bedrijven minder snel geneigd zijn om activiteiten binnen Europa te verplaatsen omwille van een lager tarief.  En dat de randvoorwaarden, zoals de administratieve rompslomp en formaliteiten, meer zullen doorwegen. "We hebben in België een fiscus die  performant is", erkent Boone. "Maar tegelijk zien we dat andere landen ons aan het inhalen zijn. Niet door extra mensen in te zetten, maar door te investeren in technologie. Technologie maakt het mogelijk om meer tracjectcontroles te doen (realtime dagelijks controleren) in plaats van éénmalige flitscontroles." 

"We moeten een Tax-on-web maken, zoals die bestaat voor de personenbelasting, maar dan voor bedrijven", denkt Boone. "In zo'n systeem zou heel wat informatie centraal verzameld kunnen worden binnen de administratie zodat men niet telkens informatie opnieuw moet opvragen. Als zo'n Tax-on-web voor bedrijven de administratie performanter maakt, zal ook meer belastinggeld opgehaald kunnen worden."

Meest gelezen