Geens legt vast welke extra uitgaven gescheiden ouders moeten delen

Minister van Justitie Koen Geens heeft een lijst opgesteld met een aantal buitengewone onderhoudsuitgaven die gescheiden ouders verplicht moeten delen volgens de verdeelsleutel die in hun vonnis staat. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het voorstel kreeg al de goedkeuring van de ministerraad en wordt vandaag ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde Kamercommissie.

Al te vaak leiden extra facturen zoals een computer, een beugel of rijlessen tot spanningen tussen gescheiden ouders. Om die discussies te vermijden stelde minister Geens een lijst op met buitengewone onderhoudsuitgaven. Een ouder die zo'n uitgave wil doen, kan binnenkort met de lijst gemakkelijk een betaling afdwingen van de andere ouder.

"We gaan die bijzondere kosten in een koninklijk besluit opsommen", zegt Geens. "Zo is het voor ouders, rechters en advocaten duidelijk wat die bijzondere kosten kunnen zijn, zodat daar geen meningsverschil over moet ontstaan."

De ouder die bijvoorbeeld rijlessen of een kot wil betalen voor zoon- of dochterlief, moet de ex-partner wel op voorhand inlichten over de extra uitgave. Dat moet volgens het voorstel van Geens via een aangetekende brief of een e-mail. De ex-partner heeft dan acht dagen de tijd om eventueel te protesteren. Als die niet reageert wordt dat als akkoord beschouwd.

Binnen de drie maanden moet dan een kopie van de factuur aan de ex-partner bezorgd worden en die moet dan binnen de twee weken betalen.

Als de ouders op voorhand niet tot een akkoord komen over die extra uitgave, kunnen ze de hulp inroepen van een bemiddelaar. Als het echt niet anders kan, kunnen ze nog steeds langs de rechtbank voor een beslissing.

Gescheiden ouders mogen uiteraard nog altijd zelf afspraken maken over die extra uitgaven.

Meest gelezen