Lalieux treedt in december aan als Brussels OCMW-voorzitter

De Brusselse gemeenteraad heeft gisterenavond het ontslag goedgekeurd van huidig OCMW-voorzitter Ahmed El Ktibi (PS). Dat maakt het mogelijk dat huidig schepen van Cultuur en Toerisme Karine Lalieux (PS) hem al begin december kan vervangen, dus voor de nieuwe bestuurscoalitie van start gaat.

Normaal moet eerst een gemeenteraad aantreden, die dan stemt over de OCMW-raadsleden. Het komt uiteindelijk hen toe om een voorzitter te kiezen. Maar dat had betekend dat Lalieux pas kon aantreden in de eerste maanden van 2019.

Aftredend schepen Geoffroy Coomans de Brachène (MR), die geen deel uitmaakt van de nieuwe coalitie, uitte zijn kritiek op het niet naleven van de geldende procedures. Ook hekelde hij het creatief omspringen met de decumulregels. "Om te vermijden dat ze haar ambt van federaal parlementslid combineert met dat van schepen, gaat ze het OCMW leiden. Gezien de omvang van het OCMW in de stad is het voorzitterschap ervan belangrijker dan een schepenambt."

Meest gelezen