Nederland zinkt weg door gasontginning en... klimaatverandering 

Het Nederlands Centrum voor Geodesie (landmeetkunde, red.) en Geo-Informatica (NCG) heeft vandaag een nieuwe bodemdalingskaart voorgesteld. Daaruit blijkt dat de bodem in Nederland veel meer daalt dan verwacht, en dat klimaatopwarming een rol speelt. 

De Actuele Bodemdalingskaart is een interactieve kaart die aantoont hoe de bodem in Nederland beweegt. Dat de bodem in Nederland beweegt, heeft onder meer te maken met het gas dat er ontgonnen wordt. Het aanwezige gas doet de bodem opspannen, maar als het verdwijnt, zakt de bodem in. Omdat bodemverzakkingen aardbevingen kunnen veroorzaken, worden ze in Nederland nauwkeurig gemonitord. Onder meer via de Actuele Bodemdalingskaart, die gemaakt wordt aan de hand van satellietgegevens en zwaartekrachtmetingen. 

Toenemende droogte

Het NCG ontwikkelde 8 jaar geleden een eerste versie van de bodemdalingskaart. De kaart die vandaag is voorgesteld, is veel gedetailleerder, en toont voor het eerst dat de bodem in Nederland ook daalt door klimaatverandering. Meer bepaald door de toenemende droogte. Die heeft vooral gevolgen voor klei- en veenbodems, die uitdrogen en inzakken. Het NCG is verbaasd over de omvang van het probleem en waarschuwt dat het proces onomkeerbaar is. Het wijst er ook op dat venen die uitdrogen oxideren, waardoor er CO2 vrijkomt in de atmosfeer.

Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het Nederlandse landschap.

Prof. Raymond Hanssen, Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft

"Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden", vat professor Ramon Hanssen van de TU Delft het probleem op de website van het NCG samen. Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving heeft de mogelijke schade ook berekend. Ze zou tegen 2050 kunnen oplopen tot 22 miljard euro. 

Geen probleem in ons land

België is een buurland van Nederland. Maar de bodemdaling die ze daar onder invloed van het klimaat kennen, is bij ons geen probleem. "Nederland heeft een lange kustlijn waarlangs heel wat uitgestrekte veengebieden liggen", zegt professor Patrick Willems, expert waterbeheer van de KU Leuven. "Vlaanderen heeft nauwelijks veengronden. Wij hoeven dus niet wakker te liggen van bodemverzakkingen door het klimaat."

Meest gelezen