Ook Gemeenschapsonderwijs heeft nieuwe leerplannen klaar: "Elke leerling moet zo de nieuwe eindtermen halen"

Na Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft nu ook het Gemeenschapsonderwijs zijn nieuwe leerplannen voorgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat elke leerling aan het einde van de eerste graad secundair onderwijs de eindtermen behaalt. 

De nieuwe eindtermen leggen vast wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. De onderwijsverstrekkers maken op basis daarvan de leerplannen waar de leerkrachten mee aan de slag moeten. 

Deze nieuwe leerplannen betekenen voor ons geen revolutie

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

“Dit is voor het Gemeenschapsonderwijs geen revolutie”, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Veel van wat nu voorligt doen we al enkele jaren. "

Ze geeft het voorbeeld van 'teamteaching': met twee of meer leraren voor de klas een groep van leerlingen begeleiden zodat elk op zijn niveau kan worden uitgedaagd. Maar nu wordt dit wel sterker verankerd, luidt het. 

Clusteren van vakken

"Ook het clusteren van vakken en inhouden doen we al langer", zegt Verdyck. "Want het is belangrijk dat leerlingen verbanden leren leggen. Een aantal eindtermen zoals ‘leren leren’ of ‘burgerschap’ komen overigens in meerdere vakken aan bod", zegt ze. Maar ze stelt de leraren meteen ook gerust. 

“Om deze vakken te geven zullen leerkrachten worden ingezet die hiervoor over de nodige bekwaamheden beschikken: de opleiding van de leerkracht blijft ons uitgangspunt. Maar we zullen leerkrachten die dat willen, ook mogelijkheden geven om zich bij te scholen."

De lessentabellen kunnen verschillen van school tot school

Het GO! legt ook geen unieke lessentabel meer op die geldt voor alle scholen. “We willen scholen stimuleren om een eigen aanpak uit te werken op maat van hun leerlingen en we bieden voorbeelden aan van hoe dat kan”, zegt Verdyck.  

Ze geeft het voorbeeld van scholen in Brussel. “We hebben hier heel veel leerlingen met een Franstalige achtergrond. Die hebben inderdaad minder tijd nodig om de einddoelen Frans te bereiken, maar we zullen daar meer het accent moeten leggen op Nederlands.”

Didactische wenken en tips

Nieuw is dat de nieuwe leerplannen niet enkel zullen gebruikt worden door het GO!, maar ook door het stedelijk en gemeentelijk onderwijs en het provinciaal onderwijs. Maar daarbovenop kan elk net zijn eigen pedagogisch project inbrengen. Het GO! doet dat via zogenaamde didactische cahiers, legt Verdyck uit. 

“Daarin zitten een aantal didactische wenken en tips voor onze leerkrachten om die eindtermen te realiseren. Bijvoorbeeld de beginselen rond democratie: hoe kun je dat interactief en op een interessante manier bij leerlingen aanbrengen en hoe evalueer je of de eindtermen daar effectief worden gehaald?“

De didactische cahiers zijn opgemaakt door leerkrachten, lerarenopleiders en mensen uit de bedrijfswereld. 

Veel vragen op het terrein

Het Gemeenschapsonderwijs is zich ervan bewust dat er in de scholen veel vragen en bekommernissen zijn rond de nieuwe leerplannen en de hervorming van het secundair onderwijs. Het GO! heeft daarom een specifiek e-mailadres geopend voor vragen van leerkrachten en directies. 

En er komt ook een heel communicatietraject waarbij we leerkrachten, directies, de centra voor leerlingenbegeleiding en de ouders informeren, belooft Verdyck. 

Meest gelezen