Europees Parlement wil meteen werkloosheidsuitkering voor EU-werknemers (ook na slechts één dag werk)

Als het van de commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement afhangt, zullen werknemers uit andere lidstaten reeds na één dag in België gewerkt te hebben aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Momenteel moeten deze werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

De commissie Werkgelegenheid stemde dinsdag over een herziening van de richtlijn over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels onder de lidstaten. Een meerderheid van de leden schaarde er zich achter het idee dat werknemers die in andere lidstaten aan de slag waren reeds na één dag werk in een nieuwe lidstaat aanspraak moeten kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.  

Dit betekent niet dat een werkloze Bulgaar of Roemeen naar België kan komen, en na één dag werken meteen een werkloosheidsvergoeding kan krijgen. Net zoals Belgen moeten ook andere EU-onderdanen voldoende dagen gewerkt hebben, om in België een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen.  Zo moet iemand die jonger dan 36 is bewijzen dat hij of zij 312 dagen gewerkt heeft gedurende 21 maanden voorafgaand aan zijn/haar aanvraag. Voor EU-burgers tellen de dagen die ze in ander land gewerkt hebben mee.  Sinds 2016 vereiste België daarenboven dat ze eerst ook nog 3 maanden in België hadden gewerkt.  Een meerderheid van de commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement wil die periode terugbrengen naar 1 dag.

Voor N-VA zet dit standpunt de deur open voor "welvaartstoerisme". "Dit kost onze sociale zekerheid handenvol geld en is een doorn in het oog van wie wel belastingen betaalt", meent Europarlementslid Helga Stevens. Ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) neemt afstand van de stemming in commissie. "De redenering is dat je mensen met een uitkering sneller in een inschakelingstraject krijgt, maar de situatie in België is apart omdat de werkloosheidsuitkeringen bij ons niet beperkt zijn in de tijd. We willen de situatie dan ook behouden zoals ze is", legt hij uit.

De federale regering in België moet zich nog buigen over de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen. Voor N-VA vormt de stemming van dinsdag alvast "een reden te meer om eindelijk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken", ook al omdat de commissie er ook voor gewonnen is dat mensen hun werkloosheidsuitkering nog zes maanden na hun vertrek uit een lidstaat moeten kunnen behouden.

Met de stemming in de parlementscommissie is de kous niet af.  Het lijkt erop dat verscheidene politieke fracties nog zullen proberen om het onderhandelingsmandaat bij te sturen in plenaire zitting.  Want het Europees Parlement moet over deze kwestie ook nog gaan onderhandelen met de lidstaten.  Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD) laat weten dat hij zich in de Europese ministerraad zal verzetten tegen het voorstel. "Iedereen aanspraak laten maken op een werkloosheidsuitkering na éen dag in België gewerkt te hebben is niet de juiste weg. Bovendien wil ik de deur in ons land niet openzetten voor uitkeringsfraude en uitkeringstoerisme", aldus De Backer.

Meest gelezen