Groen-schepen Barbara de Bakker krijgt zware bevoegdheden in Vilvoorde

Barbara de Bakker wordt als schepen voor Groen in Vilvoorde bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuur en milieubeleid. Dat is bekendgemaakt bij de voorstelling van het SP.A/Groen/Open VLD/CD&V-college dat de stad vanaf 2019 zal besturen

Vilvoorde verzeilde de afgelopen maand in een politieke crisis omdat burgemeester Hans Bonte (SP.A) kartelpartner Groen wegens onervarenheid van zijn verkozenen eerst geen schepenambt wou toekennen.

Bij de persvoorstelling lieten Bonte en co weten dat de plooien tussen de coalitiepartners inmiddels gladgestreken zijn. Groen heeft ondertussen wel het kartel met SP.A verlaten en zit als een autonome fractie in de gemeenteraad.

Volgens Bonte wil het nieuwe schepencollege als een echte ploeg een antwoord bieden op de immense uitdagingen waarmee Vilvoorde onder meer door zijn snel groeiende bevolking geconfronteerd wordt.

De Bakker: "Geen rancune"

De Bakker, een hr-manager in een internationaal bedrijf die naar eigen zeggen totaal onverwacht voor het eerst verkozen én schepen werd, zei dat haar elke rancune over het gebeuren vreemd is, maar hierover nog wel een persoonlijk gesprek verwacht met Bonte.

Een andere nieuwkomer in het college, die ook voor het eerst verkozen werd, is Moad El Boudaati (SP.A). Hij is nu in opdracht van de Vlaamse regering werkzaam als deradicaliseringsambtenaar in gevangenissen. Hij wordt bevoegd voor jeugd, sport en cultuur.

Peter Van Kemseke, CD&V-fractieleider in de gemeenteraad, heeft duurzaamheid en woonbeleid als bevoegdheden en zal in de loop van deze legislatuur worden opgevolgd door zijn 26-jarige partijgenoot Tine Paredis.

Didier Cortois, een derde nieuwkomer in het college, neemt economie voor zijn rekening. Fatima Lamarti (SP.A), Jo De Ro (Open VLD) en Katrien Vaes (Open VLD) blijven op post en behouden hun bevoegdheden van sociaal beleid (Lamarti), openbare werken (Vaes) en financiën en onderwijs (De Ro).

Oud-schepen Johan Serkeyn (SP.A) zit de gemeenteraad voor. Als gevolg van de Vlaamse regelgeving dient Vilvoorde het de komende legislatuur overigens met één schepen minder te doen.

Meest gelezen