Het cdH stapt uit alle bestuursorganen rond Publifin

Het cdH heeft beslist niet langer deel te nemen aan de bestuursorganen van de Luikse intercommunale Publifin en verwante vennootschappen Publipart, Finanpart en Nethys. Het cdH verwacht dat het nieuwe provinciebestuur van PS en MR daar te weinig zal doen inzake beheer en goed bestuur.

Publifin en het kluwen aan de intercommunales errond kwamen eind 2016 in een slecht daglicht toen bekend raakte dat lokale verkozenen er vergoedingen opstreken zonder dat daar daadwerkelijke vergaderingen tegenover stonden.

Na de recente lokale verkiezingen heeft het cdH het dossier van Publifin en aanverwanten onder de loep genomen. De partij komt tot het besluit dat het niet meer in de bestuurorganen van Publifin, Publipart, Finanpart en Nethys wil zetelen. Volgens het cdH hebben PS en MR "geen enkele sterke wil getoond om de structuren en het gedrag grondig te wijzigen".

Meest gelezen