Video player inladen ...

Oppositie scherp voor Michel over migratiepact: "Laat u zich zo vernederen door N-VA?"

De discussie binnen de federale regering over het VN-migratiepact heeft ook voor fel debat gezorgd in het federale parlement. N-VA blijft forse kritiek uiten en dringt erop aan om eerst een Europees akkoord te sluiten over het pact. De linkse partijen in de oppositie verwijten premier Charles Michel zich te laten doen door N-VA en extreemrechts.

In het VN-migratiepact engageren de VN-lidstaten zich om om maatregelen te nemen om de wereldwijde migratie in goede banen te leiden en samen te werken. Hoewel premier Michel al op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelde dat ons land het pact zou ondertekenen, veroorzaakt het nu al een week hevige discussie binnen de federale regering. De N-VA vindt het pact "problematisch", de andere regeringspartijen willen het wel goedkeuren, in december in het Marokkaanse Marrakesh.

Die tegenstelling was ook duidelijk merkbaar in de Kamer. De regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V verdedigden het pact. "Dit is een verhaal van rechten en plichten", stelde Servais Verherstraeten (CD&V). "En heeft als streefdoel een betere internationale samenwerking." Patrick Dewael (Open VLD) liet weten dat ook zijn partij kiest voor die samenwerking. "Wie denkt dat we dit alleen kunnen, is ofwel naïef, ofwel te kwader trouw."

Peter De Roover (N-VA).

De Roover: "Niet-bindend? Dan niet naar Marrakesh"

Maar N-VA-Kamerlid Peter De Roover hakte er stevig op in. Volgens hem heerst de vrees dat ons land zijn migratiebeleid niet meer zelf zal kunnen bepalen. "Ons huis van de democratie staat hier en niet in Marrakesh."

Hij pleitte daarom voor een Europese oplossing, waarin ook de Oost-Europese landen worden betrokken. "Wat betekent het pact nog als de VS, Australië en een steeds grotere groep Europese landen niet meedoen?" Het argument dat het pact "niet-bindend" is, vond De Roover niet gepast. "Als het niet-bindend is, stel ik voor dat we niet naar Marrakesh gaan." 

We moeten verder werken wat er in het pact staat, op de feiten

Premier Charles Michel

Charles Michel bevestigde in zijn antwoord dat, als het aan hem ligt, hij het migratiepact wil steunen. Hij benadrukte dat zijn regering de voorbije jaren gekozen heeft voor een "vastberaden en humaan beleid" en dat hij blijft pleiten voor streng bewaakte en gecontroleerde grenzen. "Maar dat hangt af van internationaal overleg en internationale partnerschappen." 

Michel liet ook weten dat hij eerst het debat binnen de regering verder ten gronde wil voeren. "We moeten verder werken wat er in het pact staat, op de feiten."

Calvo: "Premier zonder macht"

Maar dat volstond niet voor de oppositie. Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter verhoogde de druk op N-VA en riep op tot een parlementaire stemming. "Doe zoals Zwitserland: zij hebben de beslissing over dit pact uitgesteld en laten de keuze aan het parlement. Laten we in dit land hetzelfde doen en dit pact wegstemmen."

Kristof Calvo (Groen-Ecolo)

Kristof Calvo van Groen-Ecolo vond dat de aanhoudende onenigheid binnen de regering moest stoppen. "Niemand zit te wachten op vervroegde verkiezingen. Maar ons land heeft ook niets aan een premier zonder macht en impact. U moet doen wat u beloofd heeft op de tribune van de Verenigde Naties. Wees eindelijk duidelijk."

Dat N-VA bij monde van De Roover liet vallen om "dan maar niet naar Marrakesh te gaan" vond Calvo een schande. "N-VA is nog nooit zo diep gezakt als vandaag. En u, premier, laat zich op die manier vernederen?" Groen-Ecolo eiste via een ordemotie dat het parlement zich vandaag nog zou uitspreken over het migratiepact.

Gedraag jullie dan ook als bestuurders, ga aan tafel zitten, spreek het uit en teken dit pact

Meryem Kitir (SP.A)

SP.A-Kamerlid Meryem Kitir vond dat de regering zich "moest schamen voor deze show". "De dieselprijs en de elektriciteitsprijzen zijn hier de hoogste van Europa en de regering zegt daar niks over. Dàt zijn de problemen waar de mensen wakker van liggen. Maar nee, het moet gaan over het migratiepact."

Volgens haar reikt dit pact nochtans een oplossing voor het migratieprobleem. "Gedraag jullie dan ook als bestuurders, ga aan tafel zitten, spreek het uit en teken dit pact. Zo kan je bezig zijn met de échte problemen van de mensen."

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Video player inladen ...