Binnenkort limiet op studenten geneeskunde van buiten EU

Er komt binnenkort een limiet op het aantal artsen en tandartsen van buiten de Europese Unie dat in ons land mag praktiseren. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) donderdag aangekondigd. De regering heeft daarvoor in eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd. Zo'n beperking kan daarentegen niet voor gediplomeerden van een Europese universiteit die in België stage willen lopen, zonder die ook aan Belgische gediplomeerden op te leggen.

Het debat over het aantal studenten geneeskunde - vooral een issue in Franstalig België - was deze week weer terug van nooit weggeweest. In haar beleidsnota kondigt minister De Block immers aan dat ze aan een KB werkt over de invoering van een "contingenteringsattest" aan het einde van de studies geneeskunde en tandheelkunde.

Doelstelling is enkel nog kandidaat-artsen en -tandartsen toe te laten tot de stage en het beroep op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van zo'n attest. Het aantal attesten dat elk jaar ter beschikking zal worden gesteld, zal niet meer bedragen dan de quota die voor dat jaar werden vastgesteld. In Franstalig België werden 1.138 kandidaten door het ingangsexamen gelaten, terwijl er maar 505 Riziv-nummers (en stageplaatsen) beschikbaar zijn voor die lichting.

Minister De Block benadrukt dat de invoering van een limitering met die attesten geen nieuwe maatregel is, maar dat die in voege treedt door de publicatie van de besluiten. "Binnen de interministeriële conferentie lopen onderhandelingen over een protocolakkoord. Het zal het aantal personen vastleggen dat moet worden toegelaten tot de studies geneeskunde om aan de vastgelegde quota tegemoet te komen".

De invoering van de nieuwe filter heeft al reacties losgeweekt. Studenten vrezen voor hun toekomst terwijl een aantal politieke partijen een te strikte selectie hekelt, terwijl er volgens hen in het zuiden van het land een tekort is aan artsen, vooral huisartsen.

Daarbij merken ze op dat buitenlandse artsen massaal in ons land komen werken. "Alle maatregelen worden genomen om de toestroom van buitenlandse studenten onder controle te houden", benadrukt de minister. Door het vrij verkeer van personen in de Europese Unie mag ze zo'n beperking niet opleggen aan gediplomeerden van een Europese universiteit.

Meest gelezen