Archiefbeeld van de staking van twee weken geleden bij Bpost.

Nieuw voorstel om sociaal conflict bij Bpost op te lossen

Om de sociale onrust bij het personeel te bedaren, hebben de directie van Bpost en de vakbonden een nieuw voorstel tot cao voor komende 2 jaar onderhandeld. De vakbonden moeten dat voorstel nu weer voorleggen aan hun achterban.

"Het waren geen gemakkelijke dagen", zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD. "Er zijn harde woorden gevallen aan beide kanten. Maar de wil om van Bpost weer een sterk bedrijf te maken waar het goed is om te werken, was de gemeenschappelijke deler. Dat heeft ons aan tafel gehouden. Zo hebben we een voorstel bereikt dat een concreet antwoord biedt op alle vragen van het personeel."

Over de precieze inhoud van het voorstel is nog niets bekend. De vakbond houdt de communicatie vaag: "Het akkoord bestaat uit drie delen: een cao over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2019-2020, een tweede deel over werkbaar werk en de arbeidsomstandigheden en een derde deel over het terugwinnen van het vertrouwen."

Komende weken zullen de bonden het eerst voorstel voorleggen aan het personeel. "Als we in de drukke eindejaarsperiode alle 28.000 personeelsleden willen bereiken, zal dat wel wat tijd in beslag nemen."

Eerder voorakkoord volstond niet

Het Bpost-personeel legde twee weken geleden het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk, de besparingen en de onduidelijkheid over de toekomst van het bedrijf. Maar het voorakkoord, dat het einde inluidde van die vierdaagse staking, bleek nog onvoldoende voor de postmannen en -vrouwen.

In die deal beloofde Bpost onder andere de aanwerving van 100 extra vaste krachten en 900 tijdelijke. Daarmee zouden de problemen met overuren, verlof en de drukke eindejaarsperiode kunnen worden opgevangen.

Het personeel had geen vertrouwen in die belofte van de directie, omdat die erg vaag bleef over de vraag waar het bedrijf die mensen zou kunnen vinden. De vakbonden eisten daarop hardere garanties van de directie. Het is niet duidelijk of die er nu wel zijn.

Meest gelezen