Videospeler inladen...

Vicepremier Kris Peeters over kritiek De Block: "Laat ons overleg met voetbalclubs afwachten"

Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) doet de sportsector wel degelijk inspanningen om de gunstregimes aan te pakken, en moet de regering het sociaal overleg dat nu aan de gang is, een kans geven. Peeters reageert daarmee op kritiek van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD). Zij vindt dat de profliga weinig interne maatregelen neemt na het voetbalschandaal, en ze wil de sociale voordelen van voetbalclubs en -spelers aanpakken. 

Peeters zegt dat er een grote bereidheid is bij de sociale partners - de voetbalclubs in dit geval - om "stappen vooruit te zetten". Volgens hem zien zij zelf ook in dat de huidige gunstregimes op het gebied van de RSZ - de sociale zekerheid - en de fiscaliteit niet meer houdbaar zijn, en dat men afgeweken is van de oorspronkelijke doelstelling, namelijk dat de gunstregimes gebruikt zouden worden om de jeugdwerking te stimuleren. 

In tegenstelling met minister De Block vindt Peeters dat "de sociale partners zeer goed geplaatst zijn om voorstellen te doen over hoe die gunstregimes terug naar de oorsprong kunnen gaan, en ook kunnen afgebouwd worden." 

"Onvoldoende"

Peeters reageert daarmee op minister van Sociale Zaken Maggie De Block die zelf een aantal maatregelen wil uitwerken om de gunstregimes af te bouwen of zelf af te schaffen, omdat de Pro League volgens haar "de verkeerde richting uitgaat".

Toen het voetbalschandaal uitbrak kwamen Marc Coucke en Pierre Francois, respectievelijk voorzitter en CEO van de Pro League, in het parlement aankondigen dat ze de wanpraktijken in het voetbal stevig zouden aanpakken. Tegelijk was hun boodschap ook duidelijk: laat de wettelijke voordelen onaangeroerd, anders creëren we een economisch kerkhof in een sector die voor heel wat mensen werk oplevert en voor nog veel meer mensen ontspanning biedt.

De Pro League beloofde tegen 17 december met een grondig hervormingsvoorstel te komen, maar komt voorlopig niet verder dan een duidelijkere regeling rond de makelaars. "Onvoldoende", klinkt het bij bevoegd minister De Block. "Het blijft voorlopig erg stil rond die hervorming. De Pro League lijkt duidelijk niet de koe bij de horens te pakken. Integendeel. Wat ik de voorbije week gezien heb, gaat de verkeerde richting uit."

 Wat ik de voorbije week gezien heb gaat de verkeerde richting uit

Minister Maggie De Block, Open VLD

Ze staaft haar argumentatie met enkele voorbeelden uit het voetbalschandaal. "Een CEO die zelf in opspraak komt en toch in het expertenpanel over de hervormingen blijft zetelen bijvoorbeeld", zegt ze. "Of een makelaar die spijtoptant wordt of een scheidsrechter die onder verdenking staat en toch zijn job opnieuw opneemt bij de voetbalbond." Het zijn allemaal zaken die haar doen twijfelen aan hun goede bedoelingen. "Ik heb de indruk dat de voetbalwereld vooral bezig is met proberen te redden wat er te redden valt, en niet met de beloofde hervorming. Het zijn alles behalve goede signalen."

Ik heb de indruk dat de voetbalwereld vooral bezig is zijn eigen zaken te regelen en niet de beloofde hervorming

Minister Maggie De Block, Open VLD

De Block is daarom als bevoegd minister van plan zelf een aantal pistes uit te werken. "Waarbij ook het afbouwen of afschaffen van de maatregelen rond de sociale zekerheidsbijdragen behoort", zegt ze. "Ik denk niet dat de voetbalwereld zelf van plan is om daaraan te raken." Hoe die hervorming van de sociale zekerheidsbijdragen er dan zal uitzien, dat is nog te vroeg. De Block wil met haar plan vooral de duurbetaalde voetballers treffen. Of zo'n opsplitsing ook wettelijk te regelen valt, is nog onduidelijk.

Wat is de huidige regeling?

In de sport zijn die sociale lasten geplafonneerd. Ze worden berekend op een bruto maandloon van  2.281 euro, ongeacht het bedrag dat de sporter verdient. En die lonen liggen, zeker in het profvoetbal, veel hoger. Het werd eind jaren 70 ingevoerd omdat topsporters weinig sociale bescherming hadden, zoals bijvoorbeeld bij werkloosheid. Intussen is die bescherming verbeterd en zijn vooral de lonen fenomenaal gestegen.

Toch zijn weinig politici geneigd om te raken aan dat voordeel, want niemand wil uiteraard gebrandmerkt worden als de doodgraver van een populaire sport. Afschaffing zou kunnen betekenen dat het concurrentienadeel van ons land in het voetbal tegenover andere landen nog zou vergroten. In andere voetballanden worden immers nog hogere lonen betaald, onder andere omdat de inkomsten uit de televisierechten daar veel hoger liggen.

Met andere woorden, weinig talentrijke voetballers zouden nog in ons land willen voetballen, als ze elders zoveel meer kunnen verdienen. Clubs zouden het financieel moeilijk krijgen.

Beluister hieronder een deel van het interview met De Block:

Meest gelezen