Videospeler inladen...

Kitir haalt uit naar N-VA over migratiepact: "Gedraag u niet als oppositie-, maar als bestuurspartij"

In "De zevende dag" is een debat gehouden over het migratiepact van de Verenigde Naties, op de N-VA na willen alle regeringspartijen het ondertekenen. "Zoals het nu voor ligt, volstaat het niet", zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. "U moet zich niet als oppositie- maar als bestuurspartij gedragen", zegt fractieleidster Meryame Kitir (SP.A).

Open VLD, CD&V en MR willen het migratiepact van de Verenigde Naties ondertekenen. De N-VA is de enige regeringspartij die dat niet wil. Waarover het niet-bindende pact gaat kunt u hiernaast lezen.

Voor de Vlaamse liberalen ondermijnt het niet-tekenen van het verdag "de internationale geloofwaardigheid van ons land". Zo hekelt Patrick Dewael (Open VLD) dat de N-VA tijdens het tot standkomen van het pact geen kritiek heeft geuit. Hij wordt daarin bijgevallen door Servais Verherstraeten van CD&V dat het "onbegrijpelijk en onverantwoord" vindt.

Zowel meerderheid als oppositiepartijen lijken het erover eens dat ze bij de N-VA tijdens het tot standkomen van het pact te weinig hun bezwaren hebben geformuleerd. "Ook meneer Francken (red. Theo) had recht van spreken en heeft dat niet gedaan", zegt Meryame Kitir (SP.A). "De N-VA had bijna twee jaar lang geen formele problemen", zegt Verherstraeten daarover . "Er zijn nooit inhoudelijke bezwaren geweest van Jambon en Francken", klinkt het bij Dewael.

Er zijn nooit inhoudelijke bezwaren geweest van Jambon en Francken

Patrick Dewael, Open VLD

Volgens Vlaams Belang is de N-VA pas gaan bijsturen na de gemeenteraadsverkiezingen. "Nu het Vlaams Belang opnieuw een grote partij is geworden, is de N-VA wakker geworden", zegt Gerolf Annemans daarover. N-VA-fractieleider Peter De Roover spreekt dat tegen. De Roover vreest dat het niet-bindende pact toch de handen van de regering zal binden, zodat ze geen eigen migratiebeleid meer zullen kunnen voeren. "We geven met die heel onduidelijke teksten het beslissingsrecht aan rechters. Niet meer aan politici", zegt hij daarover. "Het is dus ook een democratisch probleem."

Kitir vindt het hele debat een triest schouwspel. "U moet zich niet als oppositie- maar als bestuurspartij gedragen", sneert ze naar de N-VA. "Zet u eens als volwassen mensen aan tafel en probeer het uit te klaren." Verherstraeten reikt Deroover de hand. "We zijn bereid om te praten precies omdat mensen zich zorgen maken en we daaraan tegemoet willen komen, maar dan verwacht ik duidelijke en haalbare voorstellen van de N-VA-fractie", zegt hij. "U heeft als meerderheidspartij een verantwoordelijkheid om te werken aan een compromis."

We zijn niet per defenitie tegen internationale afspraken, maar wat nu voor ligt volstaat voor ons niet

Peter De Roover, N-VA

Premier Charles Michel zal in de marge van de Europese top over de brexit met andere Europese landen proberen te komen tot een soort begeleidende nota voor het pact. Op de vraag of dat eventueel de N-VA kan overtuigen, wil De Roover niet eenduidig antwoorden. "We zijn niet per defenitie tegen internationale afspraken", benadrukt hij. "We hebben dat proces gevolgd. Het eindresultaat is er nu en zoals het nu voor ligt, volstaat het voor ons niet."

Het stoort De Roover overigens wel dat de tekst van het pact niet in het Nederlands beschikbaar is.  Volgens Kitir is dat onzin, omdat volgens haar ook de afspraken die Francken sluit met herkomstlanden om mensen terug te sturen niet in het Nederlands worden opgesteld. Hoe dan ook bemoeilijkt het gebrek aan een integrale Nederlandstalige versie volgens De Roover het debat.  Al is hij wel blij dat het thema op de agenda staat. "Ik ben blij dat er eindelijk een maatschappelijk debat wordt gehouden over dingen die onze democratie uithollen", zegt hij.

Herbekijk het volledige debat hieronder:

Videospeler inladen...

Meest gelezen