Brusselse burgemeesters leggen de eed af

In Brussel leggen de 19 burgemeesters vandaag de eed af bij de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort. In Vlaanderen gebeurt dit pas in de loop van december. 

In Brussel leggen 11 van de 19 burgemeesters vandaag hun eed af. De overige acht burgemeesters doen dit op donderdag. Op 1 december volgt dan de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad.

Vroeger traden de nieuwe besturen pas in werking vanaf 1 januari. Maar dit veranderde met de regionalisering van de gemeente- en  provinciewet tijdens de vijfde staatshervorming (het Lambermontakkoord) in 2001. Brussel en Wallonië kozen er toen voor niet langer 2,5 maanden te wachten voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad en vervroegde dit naar december. Door het klein aantal gemeenten in Brussel is deze deadline haalbaar.

Ook voor Wallonië is dit doenbaar. Daar wordt de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste lijst automatisch burgemeester en zijn de nieuwe besturen sneller bekend. 

In Vlaanderen koos men ervoor dit niet te vervroegen. De eedaflegging van de burgemeesters bij de provinciegouverneurs gebeurt in de loop van december. De nieuwe gemeenteraden treden pas in werking vanaf 1 januari. 

Meest gelezen