Admiraal Wim Robberecht: "Rusland wil toegang tot havens van Oekraïne controleren"

"De Russische agressiviteit op zee van de voorbije dagen verwondert ons niet", zegt de Belgische admiraal Wim Robberecht. "De Russen willen de toegang tot belangrijke havens in Oekraïne, zoals Marioepol controleren. Want wie de havens controleert, controleert ook de economie van een land", aldus de admiraal. Het voorbije weekend kwam het tot een ernstig incident toen Rusland drie patrouillevaartuigen in beslag heeft genomen van Oekraïne. Dat heeft intussen de staat van beleg uitgeroepen. De NAVO en de EU roepen op tot kalmte.

Wie heeft het zeggenschap nu over die zee-engte? Volgens admiraal Robberecht hangt het zeerecht daar natuurlijk af van de politieke interpretatie van tot wie de Krim toebehoort. "Er was wel degelijk een overeenkomst tussen beide landen voor de crisis bij de Krim, maar nu ziet Rusland, dat de Krim annexeerde, de spelregels anders." Rusland eigent zich het recht toe om controles uit te voeren op de scheepvaart op weg naar havens in Oekraïne. 

Dit soort incidenten is echter niet nieuw. "Negentig procent van alle goederen gaat via de zee en dan gaat het over zowel afgewerkte producten of ruwe grondstoffen. De vrije zeevaart gaat dus ook over vrije economie en dus over ons welzijn." De economische impact van verstoorde haventoevoer is van strategisch belang. "Mochten enkele grote havens zoals Hamburg, Antwerpen of Rotterdam een paar dagen niet toegankelijke zijn, bijvoorbeeld door het bericht dat er mogelijk een zeemijn zou liggen, dan heeft de Europese economie een fundamenteel probleem", aldus Robberecht.

Russische gevechtstoestel overvliegt Godetia. Let op de wapens onder de vleugels
NATO/HQMARCOM

Incident met Godetia: "Goed gereageerd door Belgische marine"

Vorige week nog werd het Belgische schip de Godetia laag overvlogen door een bewapend Russisch gevechtstoestel. De Belgen besloten hun oefening af te breken en volgens NAVO-protocol steun te vragen van de Zweedse luchtmacht. Dat de Belgen niet echt reageerden, is de juiste aanpak, zegt admiraal Robberecht. "De Godetia is een stafschip voor mijnenbestrijding. Wat voor zin heeft het om dan te reageren? Nee, net dan moet je rustig blijven en niet meedoen met het spierballengerol."

De Godetia
Foto Kurt bvba, Foto Kurt

Herbeluister het gesprek met admiraal Wim Robberecht in "De ochtend":

Meest gelezen