Videospeler inladen...

Van "een gemiste kans" tot tevredenheid: dit zijn de reacties op de klimaatstrategie van Europa

"Een gemiste kans", zo noemt Bas Eickhoudt van de Europese groenen de nieuwe klimaatstrategie van Europa. Europees Parlementslid Ivo Belet (CD&V) is dan weer tevreden met de ambitieuze doelstellingen. Een oplijsting van de eerste reacties op de inspanningen die de Europese Commissie wil vragen voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

Gisteren verscheen een nieuw rapport van de Verenigde Naties dat er een vervijfvoudiging van de klimaatinspanningen nodig is tegen 2030 om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. De Europese Commissie stelt vandaag een nieuw klimaatplan voor dat de Europese ambities moet aanscherpen.

Oorspronkelijk was de bedoeling om tegen 2050 de CO2-uitstoot met 80 à 90 procent te doen dalen. In de nieuwe klimaatstrategie wordt deze doelstelling aangescherpt naar een 100% klimaatneutraal Europa. "Geen broeikasgassen meer en wat toch nog de lucht ingaat moet ofwel opgevangen worden onder de grond of in de zeebodem, ofwel moeten bossen aangeplant worden om te compenseren", legt Europees Parlementslid Ivo Belet uit in De Ochtend op Radio 1.

Het is de dag waarop we de weg inslaan van een volledige, 100% CO2-neutrale samenleving

Ivo Belet, Europees Parlementslid CD&V

Belet verwelkomt de ambitieuze doelstellingen. “Het is de dag waarop we de weg inslaan van een volledige, 100% CO2-neutrale samenleving”, zegt hij. Volgens Belet is het tijd dat Europa zijn verantwoordelijkheid opneemt. Hij vindt dat Europa massaal moet inzetten op de omschakeling naar een koolstofvrije samenleving. 

Maar Belet is kritisch. “Klimaat mag geen zaak worden van bemiddelde mensen die zich de omschakeling kunnen veroorloven, terwijl de mensen die het financieel moeilijk hebben, intussen worstelen met hoge brandstofprijzen en een te hoge kost om hun huis te isoleren”, zegt hij. Volgens hem kan de overgang naar koolstofvrije samenleving alleen lukken als ze door de samenleving breed gedragen wordt. “Werknemers moeten weten dat er een sociaal vangnet is om de overschakeling ook voor hen persoonlijk tot een succes te maken. Daarom moet een belangrijk deel van de opbrengsten uit emissierechten gaan naar een sociaal transitiefonds”, aldus Europees Parlementslid Belet.

Met een lange termijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa verzekeren we onze toekomst op een leefbare planeet

Kathleen Van Brempt, Europees Parlementslid SP.A

Europarlementariër Kathleen Van Brempt (SP.A) is ook zeer tevreden met het nieuwe klimaatplan. “Met een lange termijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa verzekeren we onze toekomst op een leefbare planeet”, zegt ze in een persbericht.

Maar ook zij is kritisch. “Het betekent een belangrijke ommezwaai, niet enkel in onze economie, maar ook in de levens van heel wat mensen." Volgens haar is het daarom belangrijk dat de Europese burgers betrokken worden bij de transitie en dat ze de garantie krijgen dat het om een rechtvaardige transitie zal gaan.

Hilde Vautmans, Europees Parlementslid van Open VLD, meent dat "de klimaatstrategie zal bijdragen tot een schoon en competitief Europa." Ze hoopt dan ook dat alle lidstaten zich zullen aansluiten bij de ambitieuze plannen van de Commissie en concrete acties ondernemen.

Het een gemiste kans om duidelijk doelstellingen te presenteren en de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden

Bas Eickhout, Europees Parlementslid van de groene fractie

Maar niet iedereen is even positief. Bas Eickhout van de groene fractie in het Europees Parlement noemt de nieuwe strategie “ondermaats en weinig ambitieus.” Hij vindt “het een gemiste kans om duidelijk doelstellingen te presenteren en de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden.”

Imke Lübbeke van het World Wide Fund for Nature (WWF) vindt “het plan van de Europese Commissie om Europa CO2-neutraal te maken een belangrijke stap om antwoord te bieden tegen de klimaatcrisis.” Maar ze vindt dat Europa deze doelstelling tegen 2040 moet behalen. 

Meest gelezen