© European Union 2018 - Source : EP

Ralph Packet vervangt Sander Loones (N-VA) als Europees Parlementslid  

Ralph Packet (28) uit Tervuren volgt Sander Loones op als Europees Parlementslid voor de N-VA. Loones werd onlangs Minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale regering. Daardoor kwam zijn plek op Europees niveau vrij. Packet zal zetelen in de commissie Economie en Monetaire zaken. Daarnaast zal hij plaatsvervangend lid zijn van de commissie Internationale Handel en van de commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Ralph Packet uit Tervuren wordt met zijn 28 jaar het jongste Europees Parlementslid. Hij was van 2013 tot 2015 voorzitter van Jong N-VA. Packet volgt Sander Loones op, die werd onlangs federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Packet stond bij de Europese verkiezingen in 2014 derde op de opvolgerslijst.

Als opvolger van Sander Loones neemt Packet diens plaats in de commissie Economie en Monetaire Zaken in. Daarnaast wordt hij ook plaatsvervangend lid in de commissies Internationale Handel en Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Packets Europese carrière start volgens hem op een belangrijk moment. "Met de Brexit verdwijnt er een belangrijke kritische stem in het Europees debat. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat andere kritische stemmen, zoals die van de N-VA, gehoord worden en ik ben blij dat ik het team kan vervoegen. De EU moet echt enkel daar optreden waar ze Europese toegevoegde waarde creëert”, aldus Packet.

Meest gelezen