ImageGlobe

De Grauwe: "Van Europa moeten we investeren in groenere toekomst, maar kost is voor belastingbetaler van vandaag"

Van Europa moeten we massaal investeren om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar van datzelfde Europa mogen landen de schulden om die investeringen te financieren niet spreiden over meerdere jaren en dat schrikt landen af. Dat zegt professor Paul De Grauwe van de London School of Economics in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Vandaag raakten de details bekend van een ambitieus Europees klimaatplan. Europa schuift 7 pijlers naar voren om tegen 2050 klimaatneutraal te worden: het mikt daarvoor onder meer op energie-efficiëntie, onder andere in gebouwen, op hernieuwbare energie en elektriciteit als energiebron, en op technieken om CO2 op te slaan.

"Ik ben voorstander van het plan", verduidelijkt professor De Grauwe. "Daarin staat dat we enorm moeten investeren om energie te besparen en alternatieven te zoeken om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Wie kan daar tegen zijn?"

"Maar ik zie een grote inconsistentie, want datzelfde Europa legt budgettaire regels op die overheden ontmoedigen om publieke investeringen te doen. Als een land een grote publieke investering wil doen, zoals bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding in Antwerpen, dan moet de volledige kost gedragen worden in het jaar waarin de investering start en dat kan niet. Dat is een absurde regel."

Het Europese dogma is: de belastingschuld moet absoluut naar beneden

"De maatschappelijke opbrengst of baten van zulke projecten zijn voor de toekomst, maar de kosten zijn wel vandaag voor de belastingbetaler en daar willen politici natuurlijk niet van weten", legt De Grauwe verder uit.

"Ik ben er een beetje door gedeprimeerd dat men niet bereid is om iets te veranderen aan die regel. Het dogma is: de overheidsschuld moet absoluut naar beneden, maar je mag niet alleen naar de schulden kijken. Als een land meer produceert, dan mogen daar meer schulden tegenover staan."

"Hoe we het nu moeten doen, zal het heel moeilijk zijn. We moeten investeren in alternatieven, maar de kost moet vandaag gedragen worden. De belastingen moeten dus naar omhoog, de sociale zekerheid kalft af en mensen komen op straat te staan."

Beluister het interview met Paul De Grauwe in "De wereld vandaag":

Meest gelezen