Vlamingen vinden de weg naar het digitaal omgevingsloket nog niet zelf

Zowat 1 op 2 Vlamingen slaagt er niet in om stedenbouwkundige en milieuvergunnningen zonder hulp van gemeenteambtenaren in te dienen. Burgers en bedrijven kunnen die aanvragen nu online indienen via het zogeheten omgevingsloket. Daar worden alle nodige aanvragen gegroepeerd in de zogeheten omgevingsvergunning. Maar uit een bevraging van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten blijkt dat het systeem nog niet gebruiksvriendelijk genoeg is.

Het nieuwe digitale omgevingsloket moet het aanvragen van vergunningen makkelijker maken en de behandeling ervan efficiënter laten verlopen. Het was een vaak gehoorde klacht dat burgers en bedrijven te lang moesten wachten, bijvoorbeeld op de nodige vergunningen om te kunnen bouwen of verbouwen.

De Vlaamse overheid heeft daarom het digitaal omgevingsloket gemaakt. Sedert 1 januari van dit jaar maken alle Vlaamse gemeenten hier gebruik van. Zo'n omgevingsvergunning verenigt alle nodige aanvragen, zodat de besluitvorming eenvoudiger en duidelijker wordt.

Maar de Vlaming sukkelt nogal met het systeem. Enerzijds vertoont de online tool nog wat kinderziektes. Anderzijds heeft de gebruiker vaak hulp nodig van het gemeentepersoneel. En bovendien blijven zowat 1 op 3 Vlamingen, waar mogelijk, hun aanvraag op papier indienen. Gemeentepersoneel moet dan zelf het dossier digitaliseren, door alles in te scannen.

"We vinden het omgevingsloket een goede zaak, laat dat duidelijk zijn", zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. "En het gemeentepersoneel is er natuurlijk om de mensen te helpen. Maar we stellen toch vast dat die ambtenaren daar nog veel tijd aan besteden, ofwel door papieren aanvragen zelf te digitaliseren, ofwel door burgers en bedrijven te helpen bij het online indienen van hun dossier. Dat kan gaan van een half uur tot anderhalf uur per dossier."

"Het systeem is nog te complex, niet gerbuiksvriendelijk genoeg", beweert Debast. "Ook de procedure voor snelinvoer, die het indienen vereenvoudigt, kan nog verbeterd en uitgebreid worden naar meer dossiers dan nu het geval is. Nu is dat nog maar voor 15% van de dossiers mogelijk."

Toch heeft het systeem ook al zijn nut bewezen, volgens Debast. "Door alles te groeperen komen indieners niet meer voor verrassingen te staan. Vroeger gebeurde het wel eens dat je de ene vergunning wel kreeg en uiteindelijk een andere aanvraag niet voldeed. Door alles te centraliseren, bestaat dat probleem niet meer. Bovendien zijn onze gemeenteambtenaren erin geslaagd zo goed als alle dossiers binnen de gestelde termijnen af te werken. We vragen als vertegenwoordiger van de steden en gemeenten alleen nog overleg met de Vlaamse overheid om het loket toegankelijker te maken."

Meest gelezen