Videospeler inladen...

Wetsontwerp is er: zware ziekte van 10 jaar geleden mag niet meer meetellen bij verzekering

Wie 10 jaar geleden genezen is van een zware ziekte, moet door verzekeraars behandeld worden als een gezond iemand. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) liet eerder al weten dat "recht om vergeten te worden" te willen invoeren. Hij heeft nu het wetsontwerp voorgelegd aan patiënten- en consumentenorganisaties.

Wie ooit moest strijden tegen kanker kan erover meepraten: zelfs als je al jaren genezen bent, zijn er verzekeraars die (door het hogere risico) gezondheids- of schuldsaldoverzekeringen weigeren of daarvoor veel hogere premies aanrekenen. Midden oktober liet Peeters plots weten dat hij aan die praktijk paal en perk wil stellen. Hij zei een "recht om vergeten te worden" te willen invoeren in het verzekeringsrecht, net zoals dat al in Frankrijk bestaat.

Patiëntenorganisaties en verzekeraars reageerden verrast, maar de inhoud van het voorstel bleef vaag. De minister heeft daarom vandaag een tipje van de sluier opgelicht en het wetsontwerp voorgelegd aan patiënten- en consumentenorganisaties. 

"Vergeten" na 5 à 10 jaar

Daarin staat onder meer dat een verzekeraar bij zijn risicobeoordeling geen rekening meer mag houden met aandoeningen waarvan een klant al 10 jaar genezen is. Die mensen mogen dus niet meer geweigerd worden door verzekeraars en mogen geen hogere premies meer aangerekend krijgen. Voor minderjarigen ligt de grens zelfs op 5 jaar na de genezing.

Volgens het wetsontwerp kan het Opvolgingsbureau, met ondersteuning van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor specifieke aandoeningen nog kortere termijnen voorzien. Onder meer diabetes type 1 zou daaronder kunnen vallen.

Ward Rommel van Kom op tegen Kanker reageert tevreden: "Jonge mensen die kanker overleefd hebben, worden vaak door het leven twee keer gestraft. Ze krijgen al te maken met kanker en dan hebben ze ook nog eens problemen om een verzekering af te sluiten. Dat belemmert ook hun kansen in het leven: kansen om een huis te kopen of te werken als zelfstandige. Dus als er maatregelen worden genomen om die verzekerbaarheid te verbeteren, is dat voor hun levenskwaliteit een stap vooruit."

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen