BELGA/LALMAND

Professor arbeidsrecht Marc De Vos: "Als je het migratiepact ondertekent, zet je een deur open"

Als België het VN-migratiepact ondertekent, zal dat niet zonder gevolgen blijven. Daarvoor waarschuwt professor arbeidsrecht Marc De Vos.  Door dit pact te ondertekenen doet België volgens de professor eigenlijk afstand van de controle over zijn grondgebied en laten we weten dat wereldwijde immigratie wenselijk is. “We moeten geen rad voor onze ogen draaien en beseffen wat we doen. Daarom zeg ik: bezint eer ge begint.”

Met zijn column “VN-migratiepact is geen vodje papier” waarschuwt professor Marc De Vos er in Trends voor dat het ondertekenen van het VN-migratiepact niet vrijblijvend is. “We moeten onszelf geen illusies wijsmaken door te zeggen dat het pact niet bindend is."

"Het bulkt internationaal van teksten die geen formele juridische waarde hebben, maar die wel een heel belangrijke waarde hebben. En dit is er zo een: als het migratiepact ondertekend wordt, zal het een leven beginnen te leiden”, legt de professor uit in “De ochtend” op Radio 1.

De Vos is decaan aan de Macquarie University in Sydney, in Australië, lid van de denktank Itinera en net als regeringspartij N-VA erg kritisch over het VN-migratiepact. De professor vreest niet meteen voor concrete gevolgen, maar zegt wel dat de ondertekening op lange termijn implicaties heeft.

Dit migratiepact beoogt dat we ons inschrijven in een internationale agenda van wenselijke, georganiseerde migratie.

Volgens De Vos zet het pact de wereldwijde visie op migratie op zijn kop. “Het is een pact dat wereldwijd - ik citeer - de migratie veilig, ordelijk en regulier wil maken. We gaan dus georganiseerd de toegang tot het grondgebied garanderen. Dat is de VN-agenda en dat is lang geen neutrale agenda. Het is een heel belangrijke symbolische keuze die we maken.”

Dit is een hele ommekeer omdat we nu leven in een wereld die sinds de 19e eeuw eeuw bestaat uit “soevereine, autonome landen die de controle hebben over hun grondgebied". "Dit migratiepact beoogt dat we daar eigenlijk impliciet afstand van nemen en ons inschrijven in een internationale agenda van wenselijke, georganiseerde migratie."

En dat zal volgens De Vos een aantal gevolgen hebben: migratie zal gefaciliteerd worden, illegalen zullen minder opgesloten worden, migranten zullen sneller toegang krijgen tot lokale diensten... “Dat zijn al die beginselen die opgesomd staan in dat pact.”

Belgie, migratieland

Door het migratiepact zullen er volgens De Vos zones ontstaan zijn die migranten zullen verlaten en zones waar migranten zullen toekomen. “En wij behoren tot die laatste zones. Dat staat er niet letterlijk in, maar dat is wel de implicatie.”

Als u mijn persoonlijke mening vraagt, zou ik dit pact niet ondertekenen.

De Vos merkt op dat België niet alleen wereldwijd een immigratieland is, maar ook binnen Europa, dat op zich al worstelt met migratie. “Als u mijn persoonlijke mening vraagt - maar wie ben ik? - zou ik dit pact niet ondertekenen. Ik vind dat de risico’s veel te groot zijn en dat we binnen Europa al genoeg problemen hebben om iets te doen aan de migratiestromen die een feit zijn.”

“Ook daarover moeten we ons geen illusies maken: de realiteit is dat heel Europa een migratiezone is geworden. En wij hebben de grootste moeite om daar een succes van te maken. Dus ik vind dat een zeer belangrijke prioriteit en daar hebben we absoluut geen VN-migratiepact voor nodig, maar eigenlijk een EU-pact.”

Australië, ook migratieland

De Verenigde Staten en Australië zullen het pact niet ondertekenen. De Vos zit nu in Australië, is daar ook een politieke discussie over het pact geweest? “Absoluut niet”, stelt de professor vast. “Australië is bij uitstek een migratieland. Maar het is een land dat volledig autonoom beslist hoe het zijn migratie organiseert.”

“En dat is natuurlijk de sleutel: er is geen enkel land ter wereld dat vandaag een succesvol migratieland is, zonder dat het controle heeft over migratiestromen. Dat wil zeggen: wanneer, hoeveel, van welke landen en onder welke voorwaarden. Als je daar afstand van wil doen en er een wereldwijd georganiseerd verhaal van wil maken, begin je aan iets waarvan je niet weet waar het naartoe zal gaan”, stelt De Vos

Als je van migratie een wereldwijd georganiseerd verhaal wil maken, begin je aan iets waarvan je niet weet waar het naartoe zal gaan.

“Dus ik zeg niet dat wat ik nu beschrijf, morgen werkelijkheid zal zijn. Ik zeg alleen maar dat je een deur open zet en dat er een marsrichting wordt gekozen. Dus, naar de toekomst toe, als dit pact iets zal betekenen, weten we in welke richting het iets zal betekenen. Dat is wat voorligt”, besluit de professor.

Beluister het gesprek met Marc De Vos uit "De ochtend" op Radio 1:

Andere proffen

Marc De Vos is lang niet de eerste professor die zijn licht laat schijnen over het VN-migratiepact. Socioloog Mark Elchardus (VUB) bond twee weken geleden de kat de bel aan door in een opiniestuk in De Morgen het migratiepact "een schabouwelijke tekst" en "een stukje volksverlakkerij te noemen.

Net als De Vos beschouwt Elchardus de tekst als richtinggevend voor beleid. Volgens de socioloog staat het pact een effectieve aanpak van illegale migratie in de weg.

De kritiek van Elchardus op het pact schoot in het verkeerde keelgat bij UGent-rector Rik Van De Walle. Hij oordeelt in een opiniestuk dat het pact juridisch niet bindend is omdat dit in de tekst zelf vermeld staat en pareert  artikel per artikel de  kritiek die Elchardus heeft op het pact.

Meest gelezen