Videospeler inladen...

Te veel mest in de Vlaamse rivieren: nitraatwaarden stijgen nog

Er komt nog altijd te veel mest terecht in de Vlaamse rivieren. Dat blijft uit de rapporten van de Vlaamse milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij, waar De Morgen over bericht. Het afgelopen jaar werd bij 28 procent van de meetpunten de nitraatnorm overschreden, terwijl het de bedoeling was om maar 5 procent "rode punten" te hebben tegen 2018. Vlaams minister van omgeving Joke Schauvliege wil de situatie rechttrekken met een nieuw mestactieplan.

Het nitraat komt terecht in het oppervlaktewater als de boeren hun akkers bemesten. Dat is schadelijk voor dieren en planten. En het bedreigt ook het drinkwater. De situatie is nog verslechterd. In het vorige winterjaar 2016-2017, werd de nitraatnorm overschreden bij maar 21 procent van de meetpunten.

Vooral de Leie en de Ijzer in West-Vlaanderen en de Maas in Limburg zijn sterk vervuild door nitraten. Daar zijn de meeste overschrijdingen vastgesteld. Logisch, want in die gebieden wordt intensief aan landbouw gedaan. Het Denderbekken is er veel beter aan toe, daar is de nitraatnorm maar in vier procent van de meetpunten overschreden. 

Weersomstandigheden

De slechte resultaten kunnen voor een deel verklaard worden door de weersomstandigheden. De zomer van 2017 was erg droog, waardoor de mest niet goed werd opgenomen door de gewassen en de bodem. In november en december is er dan weer veel regen gevallen, zodat de nitraten massaal in de rivieren konden stromen. 

Kunstmest

Het weer is niet de enige boosdoener. Er bestaan regels voor het uitrijden van mest. De boeren moeten zich houden aan de voorgeschreven hoeveelheden en uitrijtijden. De Vlaamse overheid doet controles, vooral van dierlijke mest.

Maar ook het gebruik van kunstmest veroorzaakt nitraatvervuiling. Kunstmest wordt vooral gebruikt om groenten te telen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: "Tot nu toe hebben we vooral de mestkarren met dierlijke mest gecontroleerd. Maar het is veel moeilijker om na te gaan hoeveel kunstmest een landbouwer aankoopt. Toch zullen we dat in de toekomst meer moeten doen."

Nieuw mestactieplan

Die verscherpte controles zullen deel uitmaken van het nieuwe mestactieplan, het zesde al. Met MAP 6 wil de Vlaamse overheid het drink- en oppervlaktewater beschermen tegen instroom van nitraten en fosfaten door de landbouw in de periode 2019-2022. In MAP 6 zullen ook strengere bemestingsnormen staan, kondigt minister Schauvliege aan. (lees verder onder de beelden)

Videospeler inladen...

Natuurpunt vraagt een minder intensieve landbouw

Natuurpunt wijst op de enorme gronddruk in Vlaanderen - er is te weing landbouwgrond beschikbaar om zo intensief aan landbouw te doen. Freek Verdonckt in De Ochtend: "Het landbouwbeleid lijkt zich voornamelijk te schikken naar het uitgangspunt dat op elke vierkante meter zoveel mogelijk moet geproduceerd worden. Maar de boeren hebben recht op een beleid, ook een prijzenbeleid, dat hen toelaat niet altijd het uiterste uit de kan te halen en letterlijk tot aan de beek te bemesten."

Lees hier het volledige rapport over de nitraatvervuiling van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Herbekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen