Vredesactivisten opgepakt na protest  aan de Conferentie van het Europees Defensie Agentschap

Verschillende vredesactivisten zijn opgepakt na protest aan de Conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Naar aanleiding van de jaarlijkse conferentie dient de organisatie Vredesactie een klacht in bij de Europese Ombudsman tegen de oververtegenwoordiging van de wapenindustrie in het Europees defensiebeleid. Volgens hen is er een gebrek aan gebalanceerde vertegenwoordiging en valt het maatschappelijk middenveld compleet uit de boot. 

Deze ochtend kwamen de wapenindustrie en de Europese beleidsmakers samen op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Verschillende activisten van de organisatie Vredesactie zijn opgepakt na protestacties. Vredesactie vindt het niet kunnen dat deze conferentie achter gesloten deuren plaatsvindt en dat er geen kritische stemmen werden uitgenodigd. Daarom dienen ze een klacht in bij de Europese Ombudsman. Volgens hen is er een onevenwichtige vertegenwoordiging in het Europees defensiebeleid en een gebrek aan transparantie.

De dominantie van de wapenindustrie in de adviesraad zorgt voor een onevenwichtig beleid

Vredesactie

In 2015 riep de Europese Commissie een adviesraad (Group of Personalities, GoP) samen voor een toekomstig EU militair onderzoeksprogramma. Volgens Vredesactie waren de meeste leden van deze adviesraad vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Er was geen enkele vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld of uit de academische wereld.

“De dominantie van de wapenindustrie in de GoP zorgt voor een onevenwichtig beleid”, zegt Vredesactie. “De Europese Commissie moet het algemeen belang verdedigen, niet de economische belangen van een bepaalde economische sector”, vinden ze.

Maar de onevenwichtige vertegenwoordiging is volgens Vredesactie niet het enige probleem van het adviesorgaan voor het Europees defensiebeleid. Ze vinden dat er een totaal gebrek is aan transparantie. “Er zijn geen verslagen beschikbaar en het is onduidelijk hoe de leden werden geselecteerd”, meldt Vredesactie. De Europese Ombudsman oordeelde eerder al dat de adviesraad haar verslagen openbaar moest maken. Maar volgens de vredesbeweging weigeren ze nog steeds informatie vrij te geven.

De belangen van de wapenindustrie zijn niet die van vrede en stabiliteit maar die van winst en groei

Vredesactie

“De belangen van de wapenindustrie zijn niet die van vrede en stabiliteit maar die van winst en groei”, vindt Vredesactie. Ze willen daarom dat er een complete scheiding komt tussen de wapenindustrie en politici. Eerder oordeelde de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties dat de belangen van de tabakslobby verschillen met die van de burger. Vredesactie is van mening dat dit ook het geval is voor de wapenindustrie en ons buitenlands- en veiligheidsbeleid.

Daarnaast “roept Vredesacties de Europese Commissie op om de aanbevelingen van de Europese ombudsman op te volgen en de agenda’s, verslagen en vergaderingen van de GoP onmiddellijk vrij te geven.”

Meest gelezen