Videospeler inladen...

"Knippen" blijven en investeringen in sociale woningen: dit zijn de plannen van het nieuwe Gentse stadsbestuur

In Gent hebben Open VLD, Groen, SP.A en CD&V de nota voorgesteld die moet uitmonden in een bestuursakkoord. Mathias De Clercq wordt burgemeester van de nieuwe bestuursploeg. Een definitief bestuursakkoord is nog niet uitgewerkt, maar in de nota is sprake van 14 werven. "We gaan voor een ambitieus bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen,", zegt De Clercq. "We moeten als stad absoluut voorop lopen, maar ook achterom kijken om te zien of iedereen mee is."

De eerste werf is "Vooruit met Gent", waarmee de bestuursploeg wil gaan naar een open bestuursstijl, maar tegelijk wil experimenteren en blijven investeren.  Een tweede aandachtspunt is het streven naar het laten participeren van de Gentenaren in het bestuur. Zij mogen initiatieven nemen en mee beslissen.

Een belangrijk punt dat voor de verkiezingen nog pijnlijk aan het licht kwam is het woonbeleid. De nieuwe ploeg wil daar gaan naar maatwerk en wil 90 miljoen investeren in beter onderhoud, renovatie en nieuwbouw van sociale woningen.  Ze wil ook werk maken van de vernieuwing van stadswijken, samen met de inwoners.

Gent wil ook werk maken van de arbeidsparadox: veel werklozen, maar aan de andere kant ook veel vacatures die niet opgevuld raken. Het nieuwe bestuur wil samen met de VDAB proberen vraag en aanbod beter op elkaar af te stellen. Het wil ook inzetten op innovatief ondernemen en streven naar een duurzame economie.

We willen leefkwaliteit en bereikbaarheid voorop stellen als de basisdoelstellingen

Filip Watteeuw

Wat de mobiliteit betreft wil het nieuwe bestuur leefkwaliteit verzoenen met bereikbaarheid. Er komen verkeersplannen voor de deelgemeenten. De twee omstreden "knippen" in het circulatieplan blijven bestaan, maar er zal wel geïnvesteerd worden in aanpassingen om de aanpalende wijken leefbaar te houden.  

Het stadsbestuur streeft er ook naar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Er wordt een lage-emissiezone voorbereid en het wagenpark van de stad zal worden vergroend. Wat onderwijs betreft wil het bestuur voor uitmuntend onderwijs en een capaciteitsuitbreiding gaan.

De nieuwe ploeg wil ook werk maken van een armoedebeleid, zeker voor gezinnen met kinderen. Dat zal gebeuren in samenspraak met de betrokkenen zelf.  Het stadsbestuur wil tenslotte ook de positieve kanten van de grote diversiteit in Gent benadrukken en gaat de strijd aan tegen discriminatie en racisme.

VIDEO: Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal Laat"

Videospeler inladen...

Meest gelezen