Kabinet Jambon halfweg oktober nog akkoord met "noodzakelijke actieve promotie" van VN-Migratiepact

Halfweg oktober ging het kabinet van N-VA-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon nog akkoord met een "noodzakelijke actieve promotie" van het VN-Migratiepact. Dat schrijft De Standaard op basis van een verslag van een vergadering van kabinetsmedewerkers. Onze redactie heeft dat document ook kunnen inkijken. 

Er hangt nu al enkele weken een "parfum de crise" in de Wetstraat rond het VN-Migratiepact waarover op internationaal vlak twee jaar is onderhandeld. Op 10 december staat in de Marokkaanse stad Marrakesh de goedkeuring van dat pact op de agenda: alle regeringspartijen willen dat pact effectief gaan goedkeuren, behalve de N-VA.

In een verslag - voor intern gebruik - van een vergadering op 11 oktober staat in elk geval te lezen dat de Belgische regering van mening is dat het pact "actief moet gepromoot worden" tegenover derde landen en dat België "de inspanningen moet handhaven met het oog op het behalen van goede resultaten tijdens de conferentie van Marrakesh".

In het verslag van de bewuste vergadering staat ook dat ons land met het VN-Migratiepact een globale aanpak van de migratie onderschrijft en legale vormen van migratie wil faciliteren weliswaar met een efficiëntere terugname van afgewezen migranten door hun land van oorsprong.

Op die coördinatievergadering - waar kabinetsmedewerkers de Europese raad van ministers van Buitenlandse Zaken van 15 oktober voorbereidden - was ook iemand van het kabinet van N-VA-minister van Binnenlandse Zaken Jambon aanwezig. Die uitte toen geen kritiek op het pact en ging dus akkoord met de "noodzakelijke actieve promotie" van het Migratiepact, blijkt uit het interne verslag.

"Pact op 11 oktober nog niet politiek gevoelig"

Het kabinet Jambon wijst erop dat het Migratiepactiepact op 11 oktober nog niet politiek gevoelig lag. Dat is pas eind oktober gebeurd toen Oostenrijk het VN-pact afwees. "De symboliek rond Marra­kesh nam enorm toe, het werd een politieke kwestie. Kabinetsmedewerkers volgen de politiek, ze maken de politiek niet", luidt de reactie in De Standaard.

Bij N-VA zijn ze in elk geval niet te spreken over het feit dat het interne verslag gelekt is. "Dit maakt politiek onmogelijk", is te horen. Een N-VA-bron voegt eraan toe dat alle regeringspartijen tijdens kabinetsvergaderingen ook instemden met de wet op woonstbetredingen om mensen zonder papieren op te sporen. Uiteindelijk stelde MR toen zijn veto.   

Meest gelezen