De gestage politieke opgang van Lydia Peeters

De nieuwe Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Lydia Peeters, is al een veterane in de politiek, eerst op lokaal niveau en sinds 2009 in het Vlaams Parlement.

De 49-jarige Peeters is de dochter van Lambert Peeters die van 1982 tot 1994 schepen - en korte tijd burgemeester - was in Dilsen-Stokkem. Ze deed haar middelbare school in Maaseik en werd nadien licentiaat in de rechten. Van 1992 tot 2006 werkte ze als advocate.

Peeters wordt in het spoor van haar vader actief in de lokale politiek en wordt in 2001 burgemeester van Dilsen-Stokkem, een ambt dat ze nog altijd vervult. Bij de lokale verkiezing in oktober haalde ze met Open VLD 34,6 procent van de stemmen. Normaal zou ze in januari aan haar vierde termijn als burgemeester beginnen

Van 2006 tot 2009 was Peeters provincieraadslid en in 2009 werd ze verkozen in het Vlaams Parlement. Daar is ze ondervoorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening, Energie en Dierenwelzijn. Peeters heeft zich te laatste jaren vooral toegelegd op ruimtelijke ordening. Ze was onder meer betrokken bij het dossier van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ook bekend als de betonstop.

Veel geloofsbrieven inzake energie kan Peeters voorlopig niet voorleggen, maar ze was wel betrokken bij het aanleggen van een groot batterijpark op de Terhillssite in Dilsen-Stokkem. De 140 batterijen die daar staan kunnen worden ingeschakeld in de primaire reserve van Elia om op korte termijn het elektrciteitsnetwerk te balanceren.

Meest gelezen