FOTO: Fernand Keuleneer, een van de gevraagde experts

Zes experts moeten regering helpen om de hindernis van het VN-Migratiepact te nemen

Op 10 december zou premier Charles Michel het VN-migratiepact moeten goedkeuren in Marrakesh, maar de federale regering raakt het daarover niet eens. N-VA blijft zich tegen dat migratiepact verzetten. Een val van de regering is niet ondenkbaar. In een poging om de brokken te lijmen zullen dinsdag zes experten hun interpretatie van dat pact uiteenzetten in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Of dat zal helpen is nog maar de vraag.

In een poging om de vier regeringspartijen op één lijn te krijgen over het VN-Migratiepact zullen komende dinsdag zes experts hun visie op de tekst uiteenzetten in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Dat zijn er twee meer dan oorspronkelijk was afgesproken. Of de politieke standpunten daarmee dichter bij elkaar gebracht kunnen worden is nog maar de vraag.

Vooraf komt speciaal gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson aan het woord. Hij was de coördinator van de onderhandelingen voor België. 

Dan komen de zes experts aan bod. De eerste is Fernand Keuleneer (foto boven), advocaat en rechts-katholiek opiniemaker. Hij heeft al uitvoerig en kritisch over het pact bericht via Twitter. Keuleneer is voorgedragen door de N-VA.

Daarna volgen twee Franstalige specialisten. Anne Lagerwall van het Centre de droit international is professor aan de rechtenfaculteit van de ULB. Zij is voorgedragen door de oppositiepartijen PS en CDH.

Professor internationaal recht Pierre d'Argent is verbonden aan de UCL. Hij is voorgedragen door de MR.

Professor Ellen Desmet doceert migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent.  Ze is lid van het Human Rights Centre en het Centre for the Social Study of Migration and Refugees. Zij is voorgedragen door oppositiepartijen SP.A en Groen.

Jan Wouters is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale organisatie aan de KULeuven. Hij is voorgedragen door CD&V. Hij heeft al bedenkingen geuit bij een oplossing die eerder genoemd werd: een interpretatieve nota toevoegen aan het migratiepact. Volgens hem zal dat voor een Belgische rechter niet echt het verschil maken. 

Tenslotte zou ook de mening gevraagd worden van Marc Bossuyt, oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof en gewezen professor internationaal recht. Hij ziet de toevoeging van een interpretatieve nota wél zitten, zeker als dat gebeurt met zoveel mogelijk landen tegelijk. Het is nog niet duidelijk of Marc Bossuyt al toegezegd heeft om zijn visie dinsdag te komen uiteenzetten. 

De hoorzittingen in de commissie Buitenlandse Zaken komen er nadat de Groenen en CDH resoluties hadden ingediend die de regering opriepen om het migratiepact zonder voorbehoud te ondertekenen.

De grootste regeringspartij N-VA vreest dat dit pact nefast kan zijn voor het migratiebeleid en wil niet dat premier Michel het pact in Marrakesh goedkeurt. De andere regeringspartijen benadrukken dat de tekst niet bindend is en willen dat ons land de tekst wel onderschrijft omdat die kan bijdragen tot betere afspraken rond migratie.

Het volledige document van het VN-Migratiepact (in het Engels) vindt u hier.

Meest gelezen