Archiefbeeld ter illustratie.

Jobkansen nauwelijks hoger voor nieuwkomer met diploma

Anderstalige nieuwkomers die hier aankomen met een diploma hoger onderwijs hebben nauwelijks meer kans op een job dan laaggeschoolde nieuwkomers. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is ons bevestigd bij VDAB. "Het blijft belangrijk dat we ons richten op de talenten van mensen en niet op hun tekorten. Anders gaan we heel veel mensen aan de kant laten staan."

Met of zonder diploma, het maakt weinig verschil in de jobkansen voor anderstalige nieuwkomers. 44 procent van de nieuwkomers zonder diploma heeft twee jaar na de inschrijving bij VDAB een job. Bij de nieuwkomers zonder diploma hoger onderwijs stijgt dat cijfer nauwelijks, tot 48 procent. Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open VLD) vroeg die VDAB-cijfers op bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). 

VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab bevestigt het fenomeen. De taal blijft een grote barrière. Maar ook de gelijkschakeling van de diploma's uit het thuisland is niet altijd evident. "Iemand die jurist of leerkracht was in zijn of haar land van herkomst is hier niet zomaar inzetbaar in dezelfde job. De materie is hier vaak anders. Daarom is een periode van overschakeling heel hard nodig voor die mensen."

Al doende integreren

De VDAB wil bij nieuwkomers daarom zoveel mogelijk kijken naar hun competenties, zegt Aftab. "De taal kunnen zij dan al doende leren." Nieuwkomers worden idealiter zoveel mogelijk ingezet in de sector waarin ze al aan de slag waren. "Iemand die in zijn thuisland een arts was, proberen we ook hier in de zorgsector aan het werk te krijgen, zodat ze kunnen werken op basis van hun vertrouwde achtergrond."

Nochtans is er nog altijd een grote vraag naar mensen op de arbeidsmarkt. Kunnen die hoogopgeleide nieuwkomers daar dan niet belangrijk zijn? "Die krapte is vooral het gevolg van een zekere mismatch op de arbeidsmarkt", legt Aftab uit. "Daarom zeggen we ook daar: kijk niet naar diploma of jaren ervaring, maar wel naar de vaardigheden en het potentieel van mensen. Dat is niet anders voor anderstalige nieuwkomers, zij het dan dat zij parallel ook de Nederlandse taal moeten leren."

"Het blijft belangrijk dat we ons richten op de talenten van mensen en niet op hun tekorten. Anders gaan we heel veel mensen aan de kant laten staan."

"Beter dan Duitsland en Zweden"

Minister van Werk Philippe Muyters zegt niet bezorgd te zijn over de cijfers. Volgens hem integreert Vlaanderen nieuwkomers veel beter op de arbeidsmarkt dan richtlanden als Duitsland of Zweden. "In ons land werkt bijna de helft van de nieuwkomers twee jaar na hun inschrijving, in Duitsland is dat maar 27 procent, in Zweden zelfs maar 19 procent. Dus ik ben eigenlijk best tevreden."

Volgens hem werkt de VDAB ook op een goede manier: tegelijk de taal aanleren en een opleiding bieden voor een vak. "Maar een opleiding geven aan mensen vraagt ook tijd. We geven onze jongeren na hun middelbare school nog vaak 4-5 jaar extra opleiding. We kunnen moeilijk verwachten dat iemand die vanuit een ander land komt dan plots op 1 of 2 jaar klaar staat."

Meest gelezen