Videospeler inladen...

Hoe kijkt Nederland naar het VN-migratiepact? “Sommige schreeuwers verklaren onzin”

In een opvallend filmpje legt Nederlands politicus Klaas Dijkhoff (VVD) uit wat het VN-migratiepact volgens hem betekent. “Als je sommige schreeuwers hoort over het pact, zijn de gevolgen zo groot dat half Afrika morgen op de stoep staat als we morgen tekenen”, zegt Dijkhoff. “Dat is onzin.” Opvallend, want Dijkhoff kwam in september nog spreken op de boekvoorstelling van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en is volgens die laatste een “topstem in het Europees migratiedebat”. Francken houdt er echter een heel andere mening over het pact op na. 

Niet alleen in België wordt er hevig gediscussieerd over het VN-migratiepact. Ook bij onze noorderburen woedt een hevig debat over de tekst van de Verenigde Naties die migratie globaal beter moet regelen. Vooral de oppositiepartijen Forum voor Democratie, aangestuurd door Thierry Baudet, en de PVV van Geert Wilders pookten de regering op om hun standpunt te herzien. Opvallend genoeg gebruiken ze daarbij gelijkaardige termen als Vlaams Belang. PVV spreekt net zoals Filip Dewinter van “een zelfmoordpact”. Thierry Baudet vindt de bijgevoegde verklaring van de regering “een inlegvelletje”, een term die ook Gerolf Annemans vorige week in De Zevende Dag liet vallen.

Door de harde oppositie, ontstonden ook binnen de Nederlandse regering verdeeldheid. D66 was uitdrukkelijk voorstander van de tekst. Bij de VVD klonken dan weer kritische stemmen, zoals die van Kamerlid Malik Azmani. Net als België kijkt Nederland binnenkort aan tegen verkiezingen. In maart kiezen zij de zogenoemde Provinciale Staten, in mei zijn er net zoals bij ons Europese verkiezingen. Net als in België vrezen de regeringspartijen dat rechtse oppositiepartijen met stemmen gaan lopen als identiteit en migratie de inzet van de verkiezingen worden. 

Twee dagen geleden besloot de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers uiteindelijk dat Nederland in december de omstreden tekst mee zal goedkeuren. Wel voegen de Nederlanders een stemverklaring toe, schrijft De Volkskrant. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de tekst niet bindend mag worden geïnterpreteerd in rechtspraak, een vrees die ook N-VA al meermaals heeft geuit. Dinsdag volgt nog een vergadering in de Nederlandse Tweede Kamer over het pact.

Schreeuwers

In een opvallend filmpje op Twitter legt fractieleider van de VVD Klaas Dijkhoff uit wat het migratiepact volgens hem betekent. “Het pact van Marrakesh is uitgegroeid tot een enorm, schrikbarend verhaal”, zegt de voormalige minister van Veiligheid. “Als je sommige schreeuwers hoort over het pact, dan staan er zulke verschrikkelijke teksten in en zijn de gevolgen zo groot dat half Afrika morgen op de stoep staat als we tekenen. Dat is onzin.”

Als je sommige schreeuwers hoort over het pact, dan staat half Afrika morgen op de stoep als we tekenen. Dat is onzin.

Klaas Dijkhoff, fractieleider van de VVD in Nederland

Volgens Dijkhoff staan er in het pact wel overbodige punten, maar kunnen de “risico’s worden dichtgeschroeid” met een bijkomende verklaring zoals die van Harbers. Daarom moet Nederland het pact om diplomatieke redenen tekenen, zegt Dijkhoff. Het kan namelijk een eerste stap zijn om terugkeerakkoorden met vertreklanden te sluiten. 

Dijkhoff dwaalt?

Het filmpje is opvallend omdat Dijkhoff eerder werd geprezen door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Klaas is een topstem in het Europees migratiedebat”, schreef hij op Twitter. Op 28 september kwam Dijkhoff het Franckens boek “feestelijk” voorstellen in Lubbeek. 

Lees verder onder de tweet.

Toch staat Francken helemaal anders tegenover het migratiepact. Op Twitter lijkt de staatssecretaris rechtstreeks te reageren op de uitspraken van Dijkhoff. "Wie het Migratiepact een niet-bindend pact noemt dat evenwel een belangrijke eerste stap is om bindende deals te kunnen maken met landen van oorsprong, dwaalt", schrijft Francken.

Meest gelezen