Brafco: "Uitbaters van tankstations moeten regels rond stookolie naleven"

De Belgische federatie van Brandstofhandelaars Brafco vraagt dat de uitbaters van tankststations de regels omtrent de verkoop van stookolie ofwel rode diesel strikt naleven. Gisteren bleek dat er, onder meer in Brussel, tankstations zijn die stookolie of mazout gewoon promoten aan de pomp vanwege de hoge dieselprijzen. 

"De rode diesel die in tankstations te koop wordt aangeboden is enkel voor gebruik dat vrijgesteld is van accijnzen of waarvoor een speciaal tarief van toepassing is, zoals bijvoorbeeld voor koelwagens of bepaalde landbouwvoertuigen", legt Johan Mattart van Brafco uit.  

Om fraude met stookolie te vermijden zijn er bijzondere maatregelen. "Zo moet bij het tanken altijd de uitbater van het station aanwezig zijn", zegt Mattart. "Als hij niet aanwezig, kan er dus niet getankt worden. Tenzij er een registratiesysteem aanwezig is, zoals bijvoorbeeld camerabewaking."

 Bij fraude is de uitbater ook aansprakelijk. "De pompen moeten trouwens ook afzonderlijk van de andere opgesteld zijn en er moet op aangegeven staan dat stookolie tanken in personenwagens verboden is."

Dit jaar heeft de FOD Financiën in ons land via controles van de douane al 763 fraudegevallen met rode diesel vastgesteld.

Meest gelezen