Paus Franciscus: "Een homoseksuele priester kan zijn ambt niet meer uitoefenen"

Homoseksualiteit, het is één van dé heikele thema's binnen de katholieke kerk. Nog altijd, zo blijkt.  In een nieuw boek laat paus Franciscus optekenen dat homoseksualiteit in de praktijk moet vermeden worden bij priesters.

Gisteren verscheen in Italië het boek "De kracht van een roeping", eigenlijk een uitgeschreven lang interview. Daarin heeft de kerkvorst het over homoseksualiteit, in niet mis te verstane bewoordingen. Dat schrijft de Engelse krant The Guardian. "In onze maatschappij is homoseksualiteit een modetrend geworden. Die mentaliteit beïnvloedt ook het kerkelijk leven. Ik maak me daar zorgen over, ook al omdat de kwestie in het verleden niet altijd evenveel aandacht heeft gekregen", volgens Franciscus.

Homoseksualiteit is binnen de Kerk altijd als een zonde bekeken. Het is wel zo dat Franciscus enkele jaren geleden een mildere toon liet horen. Kort na zijn aantreden als paus -bijna zes jaar geleden- stelde hij openlijk deze vraag: "Wie ben ik om me uit te spreken over homoseksuelen?". En dat liet een meer ontspannen stellingname vermoeden.

Een priester die homoseksueel is, kan beter de Kerk verlaten

paus Franciscus

Maar in de loop der jaren zijn de standpunten in het Vaticaan niet echt gemoderniseerd, zelfs een beetje scherper gesteld. Simpel: wie homoseksueel is, mag geen priesterlijk ambt uitoefenen, zo klinkt het en zo is de regel. In het boek over priesterroepingen zegt Franciscus dat "er voor priesters geen plaats is voor dat soort affectie."

En nog meer: "Het kan gebeuren dat die gevoelens zich pas na de priesterwijding manifesteren. Maar dan is het beter om niet meer tot de ingewijden te behoren. Een dubbelleven leiden, raad ik ten strengste af. Die priesters kunnen beter hun ambt verlaten. Ook religieuze vrouwen brengen beter homoseksualiteit niet in de praktijk. Voor de Kerk is en blijft het celibaat de basis."

Meest gelezen