Asieldiensten verhuizen naar uiteenliggende plaatsen in Brussel

De asieldiensten in ons land verhuizen naar uiteenliggende plaatsen in Brussel. Omdat de kantoren van de asieldiensten in ons land sterk verouderd zijn en de kosten te hoog, besliste de Regie der Gebouwen het huurcontract op te zeggen. Voor alleenstaande mannen die bescherming zoeken, maakt de verhuizing weinig verschil uit. Zij worden al 10 dagen lang weggestuurd. Asiel aanvragen is voor hen onmogelijk.

Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen lagen tot vorige week alle 3 op wandelafstand van het Noordstation. Daar komt vanaf vandaag verandering in.

Asielzoekers zullen zich voorlopig moeten aanmelden in het Klein Kasteeltje. Maar eigenlijk wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) dat loket verhuizen naar Neder-Over-Heembeek. Dat is niet tijdig gelukt omdat daarvoor een nieuwe vergunning nodig is van de Brusselse overheid en die ligt dwars. Voor het Klein Kasteeltje is er nog een vergunning. De bedoeling is wel dat het afgebroken wordt omdat het te duur is om het te renoveren.

Na het aanmelden krijgen de asielzoekers een opvangplaats toegewezen ergens in ons land. Elk op hun beurt moeten ze dan weer naar Brussel voor het eerste interview. Dat zal plaatsvinden in een nieuw kantoorgebouw op de Pachecolaan, vlakbij de Financietoren.

Voor het onderzoek ten gronde worden ze uitgenodigd door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Dat verhuist naar een gebouw aan het Zuidstation.

(Lees verder onder het kaartje.)

Mannen wordt toegang tot asiel geweigerd

Intussen is het voor alleenstaande mannen al 10 dagen lang onmogelijk om asiel aan te vragen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken liet eerder weten dat er maar 50 registraties per dag mochten gebeuren. Maar in de praktijk mogen alle zogenoemde kwetsbare mensen binnen (gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen, mensen met een beperking,...). 

Het aantal dossiers dat opgestart wordt, varieert van dag tot dag. 
De eerste dag van de richtlijn waren dat er een 30-tal. Een paar dagen later zo'n 80. Afgelopen donderdag en vrijdag respectievelijk 38 en 41 dossiers.

Aan de deur van Dienst Vreemdelingenzaken worden de alleenstaande mannen gescheiden van de anderen en door de politie weggestuurd met de boodschap 'kom morgen maar terug'. Maar dat horen sommige mannen nu dus al tien dagen na elkaar. Zij krijgen geen informatie en dolen rond in Brussel.

Meest gelezen