Dit zijn de zes experten die in de Kamer hun interpretatie zullen geven van het VN-migratiepact 

Vandaag geven zes experten hun interpretatie van het VN-migratiepact in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Dat pact zorgt voor hoogspanning binnen de regering. Kunnen de experten de regeringspartijen op één lijn krijgen? We zetten op een rijtje wie de experten zijn en wat hun achtergrond is.

Om 9.30 uur komt de Kamercommissie Buitenlandse Zaken samen.  Daar zal speciaal gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson het woord nemen. Hij was de coördinator van de onderhandelingen over het VN-migratiepact voor België. Nadien geven zes experten hun visie over het pact dat de regeringspartijen verdeelt. N-VA wil niet dat ons land het pact tekent. De andere partijen, MR, Open VLD en CD&V, willen het pact wel ondertekenen. Wie zijn de experten die aan het woord komen?

Fernand Keuleneer, advocaat

Fernand Keuleneer is advocaat en rechts-katholiek opiniemaker. Hij werd voornamelijk bekend als advocaat van Godfried Danneels tijdens 'Operatie Kelk'. Hij heeft al uitvoerig en kritisch over het pact bericht via Twitter. Keuleneer is voorgedragen door de N-VA.

Eind november benadrukte hij in "Terzake" het bindend karakter van het pact: "er staat gejuridiseerde ideologie in." Volgens hem is het zeker geen verdrag, maar wil men de staten zoveel mogelijk uitschakelen.

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Jan Wouters, hoogleraar Internationaal Recht en Internationale Organisatie

Jan Wouters is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale organisatie aan de KULeuven. Hij is voorgedragen door CD&V. Hij heeft al bedenkingen geuit bij een oplossing die eerder genoemd werd: een interpretatieve nota toevoegen aan het migratiepact. Volgens hem zal dat voor een Belgische rechter niet echt het verschil maken.

In oktober wees Wouters er in "Terzake" op dat het pact niet gaat over vluchtelingen, maar wel over alle andere vormen van migratie. "Er wordt gezegd: migratie is een internationaal probleem dat een land individueel niet aankan en waarvoor we internationaal moeten samenwerken", besluit Wouters.

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Ellen Desmet, docente Migratierecht

Professor Ellen Desmet doceert migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent.  Ze is lid van het Human Rights Centre en het Centre for the Social Study of Migration and Refugees. Zij is voorgedragen door oppositiepartijen SP.A en Groen.

In november vertelde ze in "Terzake" dat het pact voornamelijk voortbouwt op internationale mensenrechtenverdragen waar we ons al aan verbinden. Ze wijst ook op het feit dat "soft law" zoals dit pact wel gebruikt kan worden in rechtszaken en dat het dan aan de rechter is om te beslissen.

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Marc Bossuyt, oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof

Marc Bossuyt is de oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof en gewezen professor internationaal recht. Hij ziet de toevoeging van een interpretatieve nota wel zitten, zeker als dat gebeurt met zoveel mogelijk landen tegelijk.

(lees verder onder de foto)

Anne Lagerwall, professor Rechten

Anne Lagerwall maakt deel uit van het Centre de droit international en is professor aan de rechtenfaculteit van de 'Université Libre de Bruxelles' (ULB). Zij is voorgedragen door de oppositiepartijen PS en CDH.

(lees verder onder de foto)

Pierre d'Argent, professor Internationaal Recht

Pierre d'Argent is professor internationaal recht en is verbonden aan de UCL. Hij werd voorgedragen door de MR.

Meest gelezen