Een op de vijf werknemers verveelt zich op het werk

Zowat 21 procent van de Belgische werknemers verveelt zich af en toe op het werk en 5,6 procent heeft een verhoogd risico op een bore-out. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1.552 loontrekkende werknemers. Mensen uit die risicogroep zijn meer en vaak ook langer afwezig dan normaal.

Terwijl 21 procent van de Belgen zich af en toe verveelt op het werk, gebeurt dat bij 8 procent zelfs regelmatig. Verder vindt 10 procent zijn werk saai, meent 8 procent dat zijn werk niet zinvol is en noemt 19 procent zijn dagdagelijkse taak weinig uitdagend. Deze werknemers maken volgens de onderzoekers meer kans op een bore-out. 

"Een bore-out is in de eerste plaats een motivatieprobleem", zegt onderzoeksexpert Hermina Van Coillie van Securex . "Werknemers met een bore-out geven aan dat ze niet 'mogen' werken, terwijl mensen met een burn-out eerder niet meer 'kunnen' werken. Het ene komt door chronische overbelasting, het andere door chronische onderbelasting en onderstimulering." Van Coillie waarschuwt dat de risico's en gevolgen niet onderschat mogen worden.

Lusteloos en apathisch

Hoewel een bore-out en een burn-out verschillen van elkaar, overlappen ze ook. "Burn-out verwijst naar extreme uitputting, bij bore-out voelt men zich eerder lusteloos en apathisch. Wat gemeenschappelijk is, is dat ze hoog scoren op distantie en cynisme. In beide gevallen wenst men afstand te nemen van de job die als problematisch ervaren wordt", stelt Hans De Witte, Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie aan de KU Leuven.

"Mensen op de rand van een bore-out voelen zich veel minder betrokken bij hun job", zegt Van Coillie. "Ze voelen zich minder tevreden. Ze zijn ook bijna dubbel zoveel afwezig en ze zijn ook vaak langer afwezig op het werk dan mensen die geen risico lopen."

Wie in een grote organisatie (meer dan 1.000 werknemers) werkt, loopt het meeste risico op een bore-out (8 procent), terwijl werknemers in een middelgrote organisatie (100-999 werknemers) het minste kans maken (4 procent). Jongere werknemers lopen meer risico dan oudere werknemers (7 tegenover 2 procent). Leidinggevenden (4 procent) lopen minder risico dan wie geen leiding geeft (6 procent).

Gun uw werknemers meer autonomie, bied jobs aan die aansluiten bij hun competenties.

Hermina Van Coillie, onderzoeksexpert Securex

Een bore-out kan tegengegaan worden als er voldoende autonomie, verbondenheid en competentie is. Verder zijn een goede jobinhoud, waarin werknemers voldoende autonomie ervaren en hun vaardigheden ten volle kunnen benutten, cruciaal. "Gun uw werknemers meer autonomie, bied jobs aan die aansluiten bij hun talenten en competenties, en zet in op een goede, open sfeer tussen de collega's", raadt Van Coillie werkgevers aan.

Meest gelezen