© BSIP / Reporters

Helft van nieuwe kankergevallen in ons land treft 70-plussers

Bijna de helft van alle nieuwe jaarlijkse kankerdiagnoses doet zich voor bij 70-plussers. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kankerregistratie. Tussen 2004 en 2016 is het aantal kankers bij die groep gestegen met 18 procent. Dat komt voornamelijk door de vergrijzing. 70-plussers zijn een grote, aparte groep waar nog niet genoeg aandacht voor is, zegt de Stichting Kankerregistratie.

In 2016 waren er in totaal 68.216 nieuwe diagnoses van kanker in ons land. Bijna de helft van al die diagnoses (31.053, 46 procent) wordt gesteld bij 70-plussers. Zij vertegenwoordigen momenteel 13 procent van de totale Belgische bevolking.

Het risico op kanker is anders voor mannen en vrouwen en varieert ook in functie van leeftijd. Over alle leeftijdsgroepen heen zijn prostaat-, long- en dikkedarmkanker de meest voorkomende kankers bij mannen, bij vrouwen zijn dat borst-, dikkedarm- en longkanker.

(lees verder onder de grafiek)

Vergrijzing

Tussen 2004 en 2016 is het aantal kankers bij 70-plussers gestegen met 18 procent. Dat komt voornamelijk door de vergrijzing. Wel is er een verschil tussen mannen en vrouwen. Het globale risico op kanker bij mannen daalt met 0,6 procent per jaar, vooral door een daling van het risico op prostaat en longkanker. Bij vrouwen stijgt het risico dan weer met 1,7 procent per jaar, vooral door een toename van borstkanker en kanker gerelateerd aan roken.

Ook per leeftijd zijn er nog verschillen. Zo is vanaf 80 jaar het risico op kanker bij mannen dubbel zo hoog als bij vrouwen. De overlevingskansen voor 70-plussers evolueren positief, net zoals bij de jongere generaties. Vandaag leven meer dan 160.000 oudere personen die in de afgelopen 10 jaar een diagnose van kanker kregen. Dit is 11 procent van de 70 plussers.

Bij 70-plussers blijft de volgorde van meest voorkomende kankers hetzelfde als bij jongere generaties. De meest voorkomende kankers voor beide geslachten vertegenwoordigden in 2016 meer dan de helft van alle kankerdiagnoses.

(lees verder onder de grafiek)

"70-plussers zijn kwetsbaarder"

70-plussers zijn een grote, aparte groep waar nog niet genoeg aandacht voor is, zegt de Stichting Kankerregistratie. "Ze zijn kwetsbaarder, bijvoorbeeld omdat ze meer andere ziekteverschijnselen vertonen, zoals diabetes of een nierziekte", zegt programmacoördinator Nancy Van Damme. "Daarmee moet rekening gehouden worden bij het opstellen van een behandelingsplan."

Kanker wordt bij 70-plussers dikwijls minder snel ontdekt omdat ze bijvoorbeeld buiten screeningsprogramma's vallen. De richtlijnen voor diagnose en behandeling worden soms ook minder goed of niet toegepast omdat patiënten al met andere aandoeningen kampen of geen behandeling willen.

Meest gelezen