N-VA Antwerpen wil parkeerplaatsen op straat voor bewoners voorbehouden

Als het van de N-VA-Antwerpen afhangt, zullen enkel bewoners hun auto nog op straat kunnen parkeren in de oude binnenstad. Bezoekers zullen verplicht gebruik moeten maken van betalende parkeergarages of park-and-rides.

Het plan van N-VA Antwerpen maakt deel uit van het verkiezingsprogramma van de partij. De oude binnenstad, het gebied binnen de Leien, moet daarin één  groot wandelgebied worden. Gisteren werd over het plan gedebatteerd in "Wakker op zondag", op de regionale zender ATV. 

Als het van N-VA afhangt, zullen parkeerplaatsen op straat in de toekomst enkel voorbehouden worden voor bewoners van het gebied.  Bezoekers zullen dan niet langer betalend op straat kunnen parkeren en verplicht worden om gebruik te maken van betalende parkeergarages of park-and-rides aan de rand van de stad. Op die manier kan er meer ruimte gecreëerd worden voor bewoners, groen of fietsenstallingen en vermindert de parkeerdruk in het gebied gevoelig. 

Huidig schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) benadrukt dat het om een voorstel uit het verkiezingsprogramma van zijn partij gaat. "Het ligt op tafel bij de coalitiegesprekken die we momenteel voeren met SP.A en Open VLD." Als het plan steun vindt, zal het geleidelijk moeten worden uitgerold, zegt Kennis. "Er moet ook een regeling komen voor bezoekers van bewoners,  hulpverleners of klusjesfirma's  die aan huis komen en die voor een korte tijd in de buurt moeten kunnen parkeren." Ook het kabinet van burgemeesetr Bart De Wever laat aan De Standaard weten dat het voorbarig is om nu al te spreken van een parkeerverbod .

Voorbeelden in Nederland, Italië en Spanje

In  Breda, Utrecht, Groningen en Tilburg ,  een veertigtal steden in Italië en ook in Spaanse steden bestaan er vergelijkbare parkeerreglementen, weet mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UGent).  Ze hebben er mee voor gezorgd dat die steden autoluw en meer leefbaar zijn geworden.  Sommigen werken met een systeem waar je op voorhand als bezoeker een vergunning kunt aanvragen. "Als ik een afspraak heb met mijn collega in Tilburg, kan ik op voorhand een parkeervergunning aanvragen om vlakbij zijn deur te parkeren", zegt Lauwers.

Nadenken over ruimtelijk beleid is noodzakelijk

"Het kan een doorbraak zijn om het straatparkeren onder controle te krijgen en de steden autoluwer te maken" ,zegt Lauwers nog,  "Maar dan moet er ook goed nagedacht worden over de ruimtelijke invulling achteraf: blijft het aantal parkeerplaatsen voor bewoners onaangeroerd of komt er extra ruimte vrij voor extra fietspaden en meer groen in het autoluwe gebied? Vooral die zijn nodig om de leefbaarheid van een stad te verhogen". 

Het kan een doorbraak zijn om het straatparkeren onder controle te krijgen
Dirk Lauwers, verkeersexpert UGent

De verkeersexpert waarschuwt ook voor negatieve gevolgen. Zo kan de parkeerdruk verschuiven naar wijken buiten het autoluwe gebied. Ook het sluipverkeer in gewone woonstraten kan toenemen. " Wat absoluut niet kan , is dat er in een autoluw stadsdeel nog bijkomende ondergrondse parkings worden gebouwd want die lokken auto's opnieuw naar de stad."

Meest gelezen