Woningen in Hasselt
Sonuwe/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Vanaf nu een woningpas voor elke woning in Vlaanderen

Vanaf nu krijgt elke woning in Vlaanderen een "woningpas", een digitaal paspoort met alle overheidsinformatie over de woning. De invoering ervan was een jaar geleden aangekondigd en is nu een feit. Eigenaars kunnen met hun elektronisch id de informatie terugvinden op woningpas.vlaanderen.be, maar voor de appartementen staat het systeem nog niet helemaal op punt. Op termijn zal de site ook tips geven om woningen energiezuiniger te maken. 

Het waren de Vlaamse ministers van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), van Energie, Bart Tommelein (Open VLD) en van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V) die vandaag de woningpas hebben voorgesteld. Met dat gratis digitaal paspoort kan een eigenaar alle beschikbare informatie over zijn woning consulteren. 

Voor de woningpas werden de databanken van het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aan elkaar gekoppeld. De woningeigenaar kan al die info vanaf nu raadplegen via woningpas.vlaanderen.be met zijn federaal token, e-id of itsme.

"We zijn nu gestart met de woningen, maar op termijn wordt dit uitgebreid naar alle gebouwen", zo zei minister Schauvliege bij de voorstelling. Dat moet vanaf 2020 het geval zijn.

Bij de lancering kunnen ook nog niet alle appartementeigenaars hun woningpas raadplegen. "Het probleem met appartementen is dat federaal de databank nog niet altijd gelinkt is aan de postbussen. Voor een aantal appartementen zal dat wel lukken, maar nog niet voor allemaal", aldus Schauvliege, die benadrukte dat dat technisch probleem wordt weggewerkt.

Informatie nog uitgebreid

De aangeboden informatie zal geleidelijk aan uitgebreid worden, maar voorlopig gaat het onder meer over administratieve informatie over de woning, de indeling en de ligging ervan en informatie uit de EPB-aangifte of energieprestatiecertificaat, als dat bestaat.

In de toekomst zullen er steeds meer attesten bijkomen, en zullen woningeigenaars die ook met anderen kunnen delen. Die anderen kunnen bouwpartners, notarissen of makelaars zijn, maar ook toekomstige kopers of huurders. Vanaf volgend jaar zal je zelf ook facturen kunnen toevoegen.

Tips voor energiezuiniger woningen

De woningpas wil ook een katalysator zijn om de prestaties op het vlak van energie van de Vlaamse woningen te verbeteren, en het Renovatiepact 2050 te realiseren. In dat pact legde de Vlaamse regering de ambitie vast om alle woningen en appartementen in Vlaanderen even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

In de toekomst zal de woningpas bijvoorbeeld ook suggesties doen voor investeringen, die tot een betere energieprestatie van de woning zouden leiden.

"Het is een Europese primeur die ik op het einde van mijn ministercarrière mag aankondigen, en waarmee Vlaanderen zich een voorloper toont", zo besloot minister Tommelein. "Het zal zeer belangrijk zijn in de komende jaren wat betreft renovatie, maar ook voor waar alle mensen voor op straat gekomen zijn gisteren, namelijk een verbetering van het leefmilieu en het klimaat." Tomelein doelde daarmee op de grote klimaatbetoging gisteren in Brussel.

Meest gelezen