België stemt tegen Europese richtlijn rond energiebesparing, "een vreemd signaal van ons land"

Ons land heeft in de Europese Energieraad tegen de nieuwe Europese richtlijn rond energiebesparing gestemd. Enkel Tsjechië stemde ook tegen. Kroatië en Slovakije onthielden zich. De tegenstem lokt heel wat negatieve reacties uit. 

De nieuwe richtlijn bepaalt onder meer dat vanaf 2021 en tot 2030 elk jaar 0,8 procent energie bespaard moet worden. In een document dat Europa verspreid heeft, motiveert ons land zijn tegenstem met het argument dat de nieuwe doelstelling "niet op een kostenefficiënte manier te bereiken is". Tegelijk beklemtoont ons land dat het een "sterke pleitbezorger blijft van een duurzaam energie- en klimaatbeleid".

"Vreemd signaal"

Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker Energie van milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu (BBL), reageert aan de telefoon verrast. "Twee dagen nadat in Brussel 70.000 mensen betoogd hadden voor een krachtddadig klimaatbeleid, is dit een vreemd signaal van ons land." Clarysse gelooft dat ons land gezwicht is voor de industrie, die bij onze regering gelobbyd zou hebben voor een neen-stem.     

"Grootse klimaatscepticus van Europa"

Vanuit politieke hoek reageert Groen-voorzitster Meyrem Almaci scherp: "Dit is een slag in het gezicht van de 75.000 betogers van afgelopen zondag. België ontpopt zich tot de grootste klimaatscepticus van Europa. Op Europees niveau weigeren we samenwerking, en op Vlaams niveau halen we geen enkele klimaatdoelstelling. Hoog tijd voor een andere regering, hoog tijd voor een echte klimaatcoalitie." 

"Trendbreuk"

Tomas Wyns, expert klimaatbeleid van het Institute for European Studies van de VUB, noemt de tegenstem van ons land een "trendbreuk". "Tijdens de onderhandelingen over de huidige Europese doelstellingen (20 procent energiebesparing tegen 2020, red.) focuste ons land voornamelijk op het verkrijgen van meer flexibiliteit. Maar het stemde nooit tegen. Allicht heeft ons land nu tegengestemd omdat het niets wil goedkeuren dat het toch niet kan nakomen. Het heeft immers al moeite om de huidige doelstellingen na te komen."  

"90 procent van de bevoegdheden ligt bij gewesten"

Marie-Christine Marghem, federaal minister van Energie, heeft bij de collega's van RTBF gezegd dat 90 procent van de bevoegdheden in verband met energie bij de gewesten ligt. "Ik kan begrijpen dat ze moeite hebben om de Europese richtlijn toe te passen, maar als ze tegenstemmen mogen ze zich niet verschuilen achter het federale niveau." 

Marghem reageert daarmee op wat bronnen die het dossier volgen tegenover Le Soir hebben verklaard: Vlaanderen zou er in juni mee gedreigd hebben andere Europese klimaatdossiers te blokkeren als België in naam van de gewesten de richtlijn rond energiebesparing zou goedkeuren.  

Hernieuwbare energie

Bij de stemming over een andere richtlijn, die zegt dat 32 procent van de energie tegen 2030 uit hernieuwbare energiebronnen moet komen, heeft ons land zich overigens samen met Hongarije en Slovakije onthouden.  

Meest gelezen