Videospeler inladen...

De man die het migratiepact onderhandelde: "Alles wat België vroeg, staat in de tekst"

Alles wat Brussel gevraagd heeft, staat in de tekst van het migratiepact. Dat zegt Jean-Luc Bodson, de man die voor België het VN-migratiepact heeft onderhandeld, vandaag in het parlement. Wat er bijvoorbeeld in de tekst staat over gezinshereniging, werd besproken met de Dienst Vreemdelingenzaken, die onder de bevoegdheid van staatssecretaris Francken (N-VA) valt. Tijdens de Europese onderhandelingen was het Belgische standpunt ook "gematigd". Andere landen namen een "veel harder" standpunt in, zei Bodson. Is de kritiek van N-VA dan niet laattijdig? 

Jean-Luc Bodson, de man die het migratiepact voor België heeft onderhandeld, gaf vandaag uitleg in het parlement over de manier waarop de tekst tot stand kwam en welke positie België daarbij innam. Momenteel dreigt de regering te vallen over dat pact, omdat N-VA er zich hevig tegen verzet en de andere partijen van de meerderheid het wel willen goedkeuren.

België zegt "go!"

Het migratiepact is tot stand gekomen over een periode van twee jaar. Nadat de leden van de VN besloten om een pact op te stellen (september 2016) en er informele, thematische gesprekken waren, moesten alle lidstaten afzonderlijk hun standpunt bepalen over een eerste basistekst, een "zero draft". 

"Het Belgisch standpunt is bepaald tijdens drie vergaderingen", legt Bodson uit. "Dat zijn formele bijeenkomsten, waar de minister van Buitenlandse Zaken alle actoren samenbrengt die met migratie te maken hebben." 19 februari legde die vergadering een Belgisch standpunt vast waarmee Bodson naar New York trok. 4 juni was er een evaluatievergadering voordat de finale tekst van het pact dan in juli werd vastgelegd. "Dan is er 12 september een laatste vergadering geweest." Daar werd het volgende vastgelegd: 

"België vindt dat de tekst evenwichtig is en rekening houdt met de opmerkingen die we hebben geuit. Het is een belangrijke stap op het niveau van de mondiale diplomatiek. België zal dus niet alleen de tekst aannemen in december, maar ook proactief andere landen uitnodigen om hetzelfde te doen." 

België zal dus niet alleen de tekst aannemen in december, maar ook proactief andere landen uitnodigen om hetzelfde te doen.

België "gematigd" tijdens Europese onderhandelingen

Bodson beschouwde dat als het uiteindelijke Belgische standpunt. In een tweede stap moest er een gezamenlijk Europees positie worden vastgelegd. Op die manier kon Oostenrijk binnen de Verenigde Naties de hele Europese Unie (zonder Hongarije) vertegenwoordigen.

Bij die Europese onderhandelingen nam België een "gematigde" houding in, vertelt Bodson. "Er waren landen die een veel harder standpunt innamen." Hij noemt zelf Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland. "De Belgische opmerkingen over de tekst werden dan ook gedekt door de strengere positie van die drie landen."

Lees verder onder de foto. 

Alle opmerkingen staan in de tekst

Tijdens dat hele proces werd volgens Bodson bovendien met alle opmerkingen van België rekening gehouden. "Wij hebben bekomen wat we wilden. Ik was dus een tevreden diplomaat. Alles wat België wou, staat in de tekst." Als je kijkt hoe de "zero draft" evolueerde naar de "finale tekst", en je kijkt welke opmerkingen België heeft geformuleerd, "kan je niet anders dan tevreden zijn", zegt Bodson. Zo heeft België er bijvoorbeeld mee voor gepleit dat ook de "negatieve aspecten" van migratie in de tekst staan. 

Een ander gevoelig punt is dat van de gezinshereniging. Het pact stelt dat gezinnen van migranten die naar hier komen, "toegang moeten hebben tot alle procedures voor gezinshereniging", een zinnetje waar vooral N-VA niet mee akkoord gaat. Maar die tekst is net overeengekomen met de Dienst Vreemdelingenzaken, zegt Bodson: "We hebben de exacte formulering gekregen die DVZ heeft voorgesteld." Opvallend, want de Dienst Vreemdelingenzaken valt onder de bevoegdheid van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), een sterke tegenstander van het pact. 

Over gezinsherenigingen hebben we de exacte formulering gekregen die DVZ heeft voorgesteld.

Jean-Luc Bodson

Wie rekening houdt met de opmerkingen van Bodson, kan tot de conclusie komen dat de kritiek van N-VA wel erg laattijdig is. De oppositie is dan ook snoeihard voor N-VA. "Wat kan de waarheid hard zijn", schrijft Hendrik Vuye op Twitter. Ook Barbara Pas (Vlaams Belang) is kritisch.

Na Jean-Luc Bodson komen in het parlement nog zes experten aan het woord. Zij geven elk hun interpretatie van het migratiepact. Daarna moet er gestemd worden over twee zogenoemde "resoluties" van de oppositie. In die resoluties staat dat de regering het pact "zonder voorbehoud" moet aannemen, dus zonder bijgevoegde interpretatietekst. Het zou de eerste keer zijn dat er in het parlement over het pact wordt gestemd. N-VA gaf al aan dat ze tegen zullen stemmen.

In de loop van de namiddag zitten de topministers opnieuw samen om een oplossing te vinden. 

Volg het laatste nieuws over de crisis in de regering rond het migratiepact via onze liveblog

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen