Videospeler inladen...

Franse premier stelt brandstofbelasting uit: "Je moet doof zijn om de woede van de Fransen niet te horen"

De Franse premier Edouard Philippe belooft om de aangekondigde belastingverhoging op brandstoffen uit te stellen met zes maanden. Het was die taks die aan de basis lag van het grootscheepse protest in zijn land. Philippe hoopt nu op een dialoog met alle geledingen van de maatschappij om uit de crisis te geraken.

"Je moet doof zijn om de woede van de Fransen niet te horen", zo begon premier Philippe zijn televisietoespraak. Eerder al was uitgelekt dat de regering bereid was om de erg omstreden belasting op brandstoffen uit te stellen. De invoering daarvan wordt nu uitgesteld met zes maanden, kondigde Philippe na overleg met president Emmanuel Macron aan, en dat is een belangrijke toegeving aan het protest van de gele hesjes.

In die tussentijd wil premier Philippe in Frankrijk een breed debat starten over het volgens hem veel te ingewikkelde belastingsysteem en over de prijzen voor brandstoffen. Hij beseft dat veel mensen daarvan erg afhankelijk zijn en die belastingen als erg onrechtvaardig beschouwen. Hij wil ook steunmaatregelen om mensen die het moeilijk hebben, te helpen.

Geen enkele belasting is het waard dat de eenheid van de natie in gevaar wordt gebracht

De Franse premier Edouard Philippe

Dat debat moet volgens hem gevoerd worden via lokale verkozenen die dichter bij de mensen staan en via de sociale partners zoals vakbonden en werkgeversorganisaties, maar ook via internet. Die consultatie zou op 15 december al kunnen starten en in maart moeten leiden tot concrete voorstellen.

Premier Philippe wil overigens verder gaan dan enkel de omstreden brandstoftaksen. Hij wil de prijzen van elektriciteit en gas betrekken bij de discussie, evenals een vereenvoudiging van het belastingstelsel in Frankrijk. Misschien zijn er in de steden en op het platteland andere maatregelen nodig, aldus Philippe. Het protest ging vooral uit van mensen in afgelegen gebieden en veel minder door stedelingen.

Protesteren mag, maar zonder geweld

De Franse premier stak dus duidelijk de hand uit naar de manifestanten van de voorbije weken, maar hij zei ook dat de regering hoe dan ook de klimaatdoelstellingen moet halen en dat vervuiling moet worden aangepakt. Ook moeten belastingen worden afgewogen tegen openbare dienstverlening en mag die laatste niet in het gedrang komen zonder de toch al zware schuldenlast verder te bezwaren.

Edouard Philippe zei uitdrukkelijk dat vreedzaam protest in Frankrijk moet kunnen, maar hij keurde erg scherp het geweld van de voorbije weken af. De schade die is toegebracht aan eigendommen van burgers, van de politie of aan monumenten zal hoe dan ook hersteld moeten worden door belastinggeld, het geld van de Fransen dus.

Hij hoopt dat de aangekondigde manifestatie voor zaterdag in alle rust zal verlopen en stelde zijn vertrouwen in de ordediensten. Tegelijk belooft hij een harde aanpak van relschoppers. De verantwoordelijken voor de ravage zullen opgespoord en gestraft worden, beloofde hij.

Herbekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen