Wat moet uw kind leren op school? Vlaams Parlement keurt nieuwe eindtermen goed

Het Vlaams Parlement heeft de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Wat houden ze in? En wat is nieuw? 

De eindtermen die zijn goedgekeurd leggen vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen op het einde van de eerste graad secundair onderwijs. Later volgen ook nog de eindtermen voor de tweede graad en de derde graad van het secundair onderwijs. 

Waarom waren er nieuwe eindtermen nodig?

De huidige eindtermen zijn 20 jaar oud . Ze stammen uit een periode toen er bijvoorbeeld nog geen smartphones en sociale media waren. De nieuwe eindtermen zijn meer aangepast aan de huidige leefwereld van jongeren.

Hoeveel nieuwe eindtermen zijn er?

Vandaag zijn er 688 eindtermen voor de eerste graad. Vanaf 1 september 2019 zijn er dat nog 382 .

Maar de eindtermen zijn wel veel meer gedetailleerd dan vroeger ( zie voorbeeld verder in het artikel)

Hoe zien de nieuwe eindtermen er uit?

De nieuwe eindtermen vertrekken vanuit 16 sleutelcompetenties. 

Nieuw is dat deze sleutelcompetenties niet gelinkt worden aan een vak. Bijvoorbeeld de competentie "historisch bewustzijn" kan zowel aan bod komen in het vak burgerschap als in het vak geschiedenis. Op die manier kunnen de muren tussen verschillende vakken op school meer doorbroken worden.

Moeten alle eindtermen door alle leerlingen individueel worden gehaald?

Nee, alleen de eindtermen voor basisgeletterdheid moeten door elke leerling individueel worden behaald. Deze eindtermen zijn helemaal nieuw en moeten er voor zorgen dat elke jongere volwaardig kan meedraaien in de samenleving.

Ze geven een goeie basis mee voor Nederlands, Wiskunde en ICT en leren jongeren omgaan met geld en met (social) media.

Hieronder een voorbeeld van zo'n eindterm voor rekenen. 

Daarnaast zijn er eindtermen die door de overgrote meerderheid van de leerlingen moeten gehaald worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eindtermen voor Nederlands, Frans of Wiskunde.         

Een aantal van deze eindtermen zijn helemaal nieuw.  Zoals  bijvoorbeeld de eindtermen voor mediawijsheid, financiële geletterdheid, burgerschap en STEM.

Er zijn ook eindtermen die gekoppeld worden aan andere vakken. Het gaat dan bijvoorbeeld over "leren leren", of "leren samenwerken" of ook digitale vaardigheden. Hieronder een voorbeeld van dat laatste.

Ten slotte zijn er ook uitbreidingsdoelen die gericht zijn op leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.  De Vlaamse overheid legt enkel uitbreidingsdoelen voor Nederlands op. Die zijn dus bedoeld om        leerlingen die sterk zijn in taal extra uit te dagen.

Hoe gaat het verder, als de eindtermen definitief zijn goedgekeurd?

De Vlaamse overheid legt met de eindtermen vast wat de leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen.

Maar hoe de leerlingen die eindtermen bereiken, bepaalt de leerkracht zelf. Die kan daarvoor terugvallen op de leerplannen die de onderwijsverstrekkers (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, OVSG,  POV,...) opmaken en waarin naast de eindtermen ook het pedagogisch project van de school vervat zit. 

De Vlaamse onderwijsinspectie zal wel controleren of de scholen er voor zorgen dat de meerderheid van hun leerlingen de eindtermen halen.  En als de eindtermen nu zijn goedgekeurd  door het parlement, kunnen ook de uitgevers aan de slag om nieuwe handboeken te maken. 

Meest gelezen