Burger kan zelf beleidsvoorstel doen bij Vlaamse overheid

Burgers zullen binnenkort zelf een beleidsvoorstel kunnen indienen bij de Vlaamse overheid en de Vlaamse regering moet bepaalde overheidsbeslissingen kunnen vernietigen wanneer die de strategische belangen van Vlaanderen zouden bedreigen. Dat zijn maar enkele nieuwigheden uit het Bestuursdecreet dat het Vlaams Parlement unaniem heeft goedgekeurd.

De regering-Bourgeois is al langer bezig met een oefening om de werking van de Vlaamse overheid te verbeteren. Het realiseren van een "open en wendbare overheid" is daarbij het doel.

Het nieuwe Vlaamse Bestuursdecreet moet dat doel een stap dichterbij brengen. Dat decreet vervangt 12 bestaande bestuurlijke decreten en voorziet tegelijk in een pakket nieuwigheden.

Zo voorziet het decreet een kader voor experimentregelgeving en zogenaamde "regelluwe zones". Verder is het onder meer de ambitie om maximaal digitaal te werken. Zo kunnen burgers premies of vergunningen van de Vlaamse overheid meteen digitaal aanvragen (al blijft er altijd wel de mogelijkheid om analoog te werken). Er komt ook een burgerloket waarin elke burger een overzicht krijgt van zijn gegevens en interacties met de overheid.

Een andere nieuwigheid is dat elke burger ook het initiatief zal kunnen nemen om een eigen beleidsvoorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid.

State Grid

Verder wordt in het decreet ingeschreven dat de regering voortaan de mogelijkheid krijgt om beslissingen van Vlaamse overheidsinstellingen te vernietigen wanneer die de strategische belangen van Vlaanderen zouden bedreigen. Denk maar aan het State-Grid-debacle uit 2016, toen een Chinees staatsbedrijf wilde intreden in de Vlaamse energienetbeheerder Eandis. Die vernietigingsmogelijkheid is niet van toepassing op het Vlaams Parlement en de parlementaire instellingen.

Meest gelezen