Videospeler inladen...

Peter De Roover: "Als de premier iets doet waarmee we niet akkoord zijn, dan smijt men ons buiten"

De fractieleider van de N-VA in de Kamer, Peter De Roover, herhaalt nog eens dat met zijn partij in de regering België het VN-migratiepact niet zal goedkeuren, noch in Marrakech, noch bij de Verenigde Naties in New York. Als premier Michel het pact toch goedkeurt, dan "smijt men ons buiten". Dat zei De Roover in "Terzake". Open VLD-fractieleider Patrick Dewael zegt dat de regering de afgelopen maanden haar houding al heeft bepaald en dat de N-VA haar conclusie moet trekken als ze het daar niet mee eens is.

Eerder op de dag legde De Roover in een gesprek in "De wereld vandaag" uit dat in het VN-migratiepact het gevaar zit dat we in de toekomst dreigen de handen gebonden te krijgen bij het uitwerken van een migratie- en asielbeleid en het beschermen van de grenzen. "De experten hebben gisteren gezegd dat ze die kans klein achten, maar niet uitsluiten", zegt De Roover.

In "Terzake" vroeg De Roover zich dan weer af waarom premier Michel zich in september voor de Verenigde Naties in New York uitgesproken heeft voor het pact, zonder de kwestie op de agenda van de regering te zetten? 

"Ik denk niet dat dat ter kwader trouw was", legt De Roover uit. "Hij zal gedacht hebben: in het verleden hebben we tegen zulke zaken altijd ja gezegd, we waren brave jongens. Maar wij willen over 5 jaar niet geconfronteerd worden met de gevolgen van dit pact. Wij willen geen risico's lopen."

De premier zal gedacht hebben: in het verleden hebben we tegen zulke zaken altijd ja gezegd, we waren brave jongens

"Ik heb in de Kamercommissie vandaag weinig nieuws gehoord, maar ik vind het goed dat in het parlement het debat gevoerd wordt", klonk het in "De wereld vandaag". Dat is pure winst, maar nu hebben we nog de politieke besluitvoering en grondwettelijk is bepaald dat dit soort dingen tot de bevoegdheid van de regering behoort."

De N-VA is vast van plan om in de regering te blijven. "We stellen vast dat we het niet eens zijn over een thema, dat is in het verleden in deze regering nog al gebeurd maar daarvoor hebben de regering niet stopgezet en zijn we overgegaan naar de thema's waar we het wel over eens zijn. Ik vind dat de enige logica waarmee je met de regering kunt werken en wat mij betreft wordt die doorgetrokken, maar ik wil niet de indruk wekken dat dit fijne momenten zijn in de samenwerking", zegt De Roover.

In "Terzake" was De Roover nog duidelijker: "Als premier Michel "ja" zegt in New York, dan zegt de premier: "Ik hoef de N-VA niet meer in mijn besluitvorming". Als men iets doet zonder ons akkoord, dan smijten ze ons buiten. Het is samen uit, samen thuis."

(Lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

"De regering heeft zijn houding al bepaald"

"Ik ben tevreden dat de Kamer zich heeft uitgesproken, dat was de bedoeling van de goedgekeurde resolutie", zegt Open VLD-fractieleider Patrick Dewael. Er is hierover onenigheid binnen de regering en dan vind ik het goed dat het parlement op zijn strepen staat. we weten dat in ons land het buitenlands beleid bij de regering zit. Met deze resolutie vraagt het parlement aan de regering om iets te doen."

"De regering heeft in de hele voorbereiding van het pact een actieve rol gespeeld. Het belangrijkste lijkt mij de houding van de premier in september te zijn geweest, waar hij voor de Algemene Vergadering van de VN heeft gezegd dat België dit pact zal steunen en aannemen. Er is dus een houding van de regering."

"Mijn stelling is dat je dat nu niet op de agenda van de ministerraad moet agenderen, want de regering heeft in deze zijn houding bepaald. Als een partij daar op een bepaald moment moeilijkheden mee heeft, dan is het aan die partij om daar de conclusies uit te trekken: ofwel sluit je je aan bij de andere partijen, ofwel verlaat je de regering. Er zijn niet veel andere mogelijkheden", besluit Dewael.

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen