Hendrik Vuye: “Als het parlement zegt dat de premier naar Marrakech kan gaan, dan kan hij perfect gaan”

Ook als de N-VA tegen stemt en zelfs als de regering in lopende zaken gaat, kan premier Charles Michel (MR) naar Marrakech gaan om namens België het VN-migratiepact te ondertekenen. Dat zegt professor staatsrecht en parlementslid Hendrik Vuye in “De ochtend” op Radio 1. Vuye houdt de partij waar hij twee jaar geleden uit stapte ook schuldig voor de totstandkoming van het pact. "Die tekst komt er omdat men geknoeid heeft en twee jaar niets gedaan heeft."

“Als een meerderheid in het parlement zegt dat de premier naar Marrakech kan gaan, dan kan hij perfect gaan”, zegt professor staatsrecht Hendrik Vuye. Dus als de N-VA in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken tegen de goedkeuring van het VN-migratiepact stemt, zal dat niets veranderen, stelt ex-N-VA’er Vuye. Zelfs wanneer de regering zou vallen en in lopende zaken zou gaan, is er geen probleem voor de premier, zegt de professor.

"Lopende zaken dient om de prerogatieven van het parlement te beschermen. Wanneer een regering doet wat het parlement vraagt, kan de regering perfect die handelingen stellen." Ook als de andere regeringspartijen met een wisselmeerderheid pro stemmen, kan de N-VA het niet meer tegenhouden. “Wat er nu ook gebeurt met die tekst van Marrakech: die tekst komt er.”

“Niets gedaan”

Vuye is ongemeen scherp voor de partij waar hij twee jaar geleden samen met Veerle Wouters uit stapte om als aparte fractie in de Kamer te gaan zetelen. Hij houdt de partij er mede verantwoordelijk voor dat het migratiepact, zoals dat nu voorligt, er komt. “Die tekst komt er omdat men geknoeid heeft, twee jaar niets gedaan heeft.”

Het was volgens Vuye wél mogelijk geweest om de tekst tegen te houden, als het parlement er van in het begin heel erg bij betrokken was geweest.  “Gisteren heeft VN-ambassadeur Bodson gezegd dat hij met alle opmerkingen die uit regering kwamen rekening heeft gehouden en in de tekst heeft gekregen.”

Francken

Vuye haalt vooral uit naar N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, omdat de passage in het pact over gezinshereniging is geschreven door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), waar Theo Francken verantwoordelijk voor is.

“Indien men in de regering zit, op Asiel en Migratie, is men nauw betrokken bij de totstandkoming van die tekst. Dus ik vind dat het allemaal nogal laat komt. Men moet nu niet zeggen dat parlementsleden niets gedaan hebben, want in ons systeem zit er op dat soort teksten geen enkele parlementaire controle.” Maar nu de tekst er toch komt, rest er volgens Vuye niets anders dan “puinruimen”.

Zelf zou Vuye nu niet voor de ondertekening van het pact stemmen. “Ik vind al die soft law-teksten zeer gevaarlijk. Dat komt in ons rechtssysteem terecht en heeft gevolgen, terwijl ze niet tot stand komen op basis van een democratische legitimiteit.”

Erover

Hoe kijkt Vuye ten slotte naar de antimigratiecampagne die de N-VA gistermiddag tijdens het debat in de commissie op sociale media lanceerde, en daarna terugtrok?  “Ik ben blij dat ik niet meer bij de N-VA ben. Als de N-VA zelf al vindt dat het erover is en de campagne terugtrekt, zal het wel zijn dat het erover is.”

Ik ben blij dat ik niet meer bij de N-VA ben.

Vuye zegt dat hij liever voor inhoud gaat in de politiek. “Het is niet met beeldjes te projecteren op de Lambermont (zoals Vlaams Belang heeft gedaan, red.) of met zo’n plaatjes rond te sturen op sociale media dat er een oplossing komt.”

“Had men de afgelopen twee jaar inhoudelijk gewerkt op Marrakech, zaten we niet in de situatie waarin we nu zitten. Want het was perfect mogelijk om die tekst een andere wending te geven en zelfs tegen te houden, maar dat heeft men niet gedaan”, besluit Vuye.

Beluister het volledige gesprek met Hendrik Vuye uit "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen