Videospeler inladen...

Immense hoogspanningskabel onder zee verbindt België met het Verenigd Koninkrijk

In Brugge is de eerste hoogspanningsverbinding tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk plechtig ingehuldigd. Het gaat om twee kabels van elk 140 kilometer lang, waarvan het grootste deel onder de zeebodem ligt. De kabels kunnen tot 1.000 megawat transporteren, de capaciteit van een grote kernreactor. In Brugge worden de kabels aangesloten op ons elektricteitsnet.

Het Nemo Link-project kan je gerust indrukwekkend noemen. Het is de eerste hoogspanningsverbinding ooit die het Belgische elektriciteitsnetwerk verbindt met dat van het Verenigd Koninkrijk. De verbinding bestaat uit twee kabels, elk 140 kilometer lang en met een totaal gewicht van 12.200 ton. Het grootste deel van de kabels, 130 kilometer, ligt net onder de bodem van de Noordzee. Via de kabels van Nemo kan er tot 1.000 megawatt stroom worden getransporteerd. Dat is ongeveer evenveel als een grote kernreactor zoals Doel 4. 

Lees verder onder de kaart

Het Belgische elektriciteitsnet is al verbonden met Nederland, Frankrijk en Luxemburg, en ook een verbinding met Duitsland is in aanbouw. Maar de hoogspanningsverbinding van en naar het VK is extra interessant door het tijdsverschil daar. Als bij ons de elektriciteitspiek begint, zo rond 5 uur 's avonds, is het in Groot-Brittannië nog maar 4 uur. Op dat moment kunnen wij een eventueel tekort aan stroom importeren. Omgekeerd, als bij ons de piek wat gaat liggen, kunnen wij stroom exporteren naar de overkant van de Noordzee.

Het opvangen van stroomtekorten en -overschotten wordt ook steeds belangrijker, omdat het aandeel groene stroom groter wordt. Energie uit zon en wind kan je niet sturen, die wordt enkel geproduceerd als het zonnig en winderig is. Als het bij ons bijvoorbeeld zonniger is dan in het Verenigd Koninkrijk kunnen wij groene stroom naar hen sturen. Hetzelfde kan met windenergie van onze offshorewindmolenparken.

Wie gaat dat betalen?

Alles in totaal heeft het project bijna 10 jaar in beslag genomen en zo'n 600 miljoen euro gekost. Die kosten worden verdeeld tussen de hoogspanningsbeheerders in België (Elia) en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Chris Peeters, CEO van Elia, zullen de kosten niet doorgerekend worden op de factuur van de consument: "De investering zal zichzelf terugbetalen door de prijsverschillen die er zijn tussen het VK en België. De consument zal daar dus niets van merken." Volgens Elia zal de Nemo Link er ook voor zorgen dat de elektriciteitsmarkt stabieler wordt wat de prijzen naar beneden haalt.

De elektriciteitsverbinding is vandaag officieel ingehuldigd, maar zal pas over enkele maanden volledig operationeel zijn.

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen