Europees Arbeidsagentschap stap dichterbij

De Europese ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken steunen de oprichting van een Europees Arbeidsagentschap. Dat nieuwe agentschap moet de nationale inspectiediensten helpen in de strijd tegen sociale fraude.

Voorstel van Marianne Thyssen

Het agentschap is een voorstel van Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen.  In de Europese Unie is elk land bevoegd voor de controle op sociale fraude. Maar voor veel gevallen van fraude hebben inspectiediensten informatie nodig van collega's uit andere lidstaten, en dat verloopt niet altijd even vlot. Hierdoor verloopt de strijd tegen misbruiken vaak moeizaam. Daarom wordt er al lang gepleit voor de oprichting van een "sociale Europol", een Europese inspectiedienst die grensoverschrijdende gevallen van sociale fraude kan aanpakken. De bevoegdheden van het nieuwe Europese Arbeidsagentschap gaan echter niet zover.

Rol van het agentschap: uitwisselen van informatie

Het agentschap zal helpen bij de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, en ook helpen bij het opzetten van gemeenschappelijke inspecties in verschillende landen.  Lidstaten kunnen daarom inspecteurs afvaardigen naar het agentschap, waar ze zullen samenwerken. Zélf inspecties doen zal het agentschap niet kunnen. Voor sommige lidstaten lag dit gevoelig, ze zien dit is als een aantasting van hun nationale soevereiniteit.  Lidstaten zullen ook zelf kunnen beslissen of ze meedoen aan gemeenschappelijke inspecties, op vrijwillige basis. Toch reageert Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude tevreden: "De oprichting van een Europees Arbeidsagentschap zorgt ervoor dat inspectiediensten veel sneller en via een Europese databank veel beter informatie kunnen uitwisselen." Vicepremier Kris Peeters (CD&V) is blij dat hij met zijn collega's op de Europese ministerraad een compromis heeft kunnen bereiken. Volgens Peeters zal het agentschap ook een rol kunnen spelen bij Europese arbeidsconflicten zoals bij Ryanair.

Videospeler inladen...

De oprichting van het Europese Arbeidsagentschap is nu een stap dichterbij. Er moet nog een akkoord gevonden worden met het Europees Parlement, dat liever nog meer bevoegdheden voor het agentschap wil. Volgens Kris Peeters is het belangrijk dat de lidstaten het nu eens geraakt zijn, waardoor de kans reëel is dat het nog lukt om voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar een definitief akkoord te vinden.  Daarna moet nog beslist worden waar het agentschap gevestigd zal zijn.

Meest gelezen