Parlement van Letland stemt tegen VN-migratiepact

Het Letse parlement heeft het "Global Compact on Safe and Orderly Migration" afgekeurd, met 43 tegen 31 stemmen.  Eerder had de huidige regering in lopende zaken er de besluitvorming omtrent het pact bij het parlement gelegd. Letland sluit zich zo aan bij een resem andere Europese landen die het pact niet zullen steunen.

Net als in België, zorgde ook in Letland het VN-migratiepact de voorbije weken voor heel wat ophef. Er werd uiteindelijk besloten om het parlement te laten beslissen over de kwestie. Hoewel het Letse parlement officieel louter een adviesrol heeft omtrent de goedkeuring van dit soort pacten, had de regering eerder aangekondigd dat ze het advies van het parlement zou opvolgen. Aangezien er in Letland sinds de verkiezingen van 6 oktober nog geen nieuwe regering is gevormd, is er voorlopig enkel een regering in lopende zaken.

Letland lijkt zich dus met deze stemming officieel achter een resem Europese landen te scharen die al eerder lieten weten het pact niet te zullen steunen. Het gaat onder meer om Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Slovakije en Bulgarije. In Zwitersland, Italië en België heerst er ook nog twijfel over het officiële standpunt van de regering.

Meest gelezen